nuppavanดร.นพวรรณ วิเศษสินธุ์ : การจัดทำเว็บไซต์นี้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของวัดทุกๆ วัดในจังหวัดปทุมธานี จากทุกๆอำเภอ มีจำนวนรวมทั้งหมด 186 วัด เพื่อให้เป็นสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้า หรือเป็นหลักฐานไว้สำหรับการไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ทั้งในด้านการท่องเที่ยว และการศึกษาต่อไป โดยข้อมูลที่ได้จะประกอบด้วย ประวัติ พื้นที่ตั้ง สภาพวัด การศึกษา ถาวรวัตถุ ปูชนียวัตถุ รายนามเจ้าอาวาส อัลบั้มภาพบรรยากาศภายในวัด  (สามารถคลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ และแผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของวัด (Google map) ซึ่งสามารถคลิกตำแหน่งของแต่ละวัดได้จากหน้าเว็บไซต์ อ่านต่อ

Share Button

IMG_20150822_104714ประวัติวัดป่าจิตตภาวานา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ ๐๒-๕๓๒๔๑๕๑
วัดป่าจิตตภาวานา ตั้งอยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินของวัดทั้งหมดจำนวน ๒๕ ไร่ อ่านต่อ

Share Button

IMG_20150801_174846ประวัติวัดศรีสโมสร
ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๘๖-๕๐๗๒๕๗๔, ๐๘๓ – ๗๐๐๑๗๙๕
วัดศรีสโมสร ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านคลองเจ็ด หมู่ที่ ๘ ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๑ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๖๘-๒๘๓๕-๓๖๒๒
 
อ่านต่อ

Share Button

IMG_20150802_131157ประวัติวัดโปรยฝน
ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๐๕๙๖๖๔๒๕, ๐๘๑ – ๑๙๗๓๐๙๓
วัดโปรยฝน ตั้งอยู่เลขที่ ๖๔ บ้านคลองสิบเอ็ด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๒ ไร่ ๓ งาน ๔๑ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๗๑
 
อ่านต่อ

Share Button

IMG_20150802_093347ประวัติวัดคลองเก้า
ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๐๕๙๕๙๙
วัดคลองเก้า ตั้งอยู่เลขที่ ๕ บ้านคลองเก้า ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๒ ไร่ ๑ งาน ๑ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๕๒๑๕ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน ๗๓ ตารางวา
 
อ่านต่อ

Share Button

IMG_1992ประวัติวัดสุนทริการาม
ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๒๕๙๒๑๒๗
วัดสุนทริการาม ตั้งอยู่เลขที่ ๔๙ บ้านคลองสิบสอง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๓ ไร่ ๑ งาน ๙๔ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๕๑ – ๒๑๕๓

อ่านต่อ

Share Button

IMG_1763ประวัติวัดธรรมราษฎร์เจริญผล
ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๘๖-๕๐๘๐๒๓๕
วัดธรรมราษฎร์เจริญผล ตั้งอยู่เลขที่ ๔๗ บ้านคลองสิบสาม หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๒๑ ไร่ ๑ งาน ๒๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๙๓, ๕๓๙๔, ๕๕๗๑, ๕๕๗๔

อ่านต่อ

Share Button

IMG_1651ประวัติวัดปทุมนายก
ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๔๖๓๒๑๗
วัดปทุมนายก ตั้งอยู่เลขที่ ๔๕ บ้านคลองสิบสี่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๒๓ ไร่ ๓ งาน ๖๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๙๗ ที่ธรณีสงฆ์ ๑ แปลง ๑๐ ไร่ ๒ งาน โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๙๗

อ่านต่อ

Share Button

วัดแสงมณี ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ

http://watpathumthani.org/wp-content/uploads/2015/08/IMG_1796-150x150.jpg

ประวัติวัดแสงมณี ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ …

Share Button
 

วัดบึงบาประภาสะวัต ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ

http://watpathumthani.org/wp-content/uploads/2015/08/IMG_1793-150x150.jpg

ประวัติวัดบึงบาประภาสะวัต ตำบลบึงบา อำเภ …

Share Button
 

วัดพวงแก้ว ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ

http://watpathumthani.org/wp-content/uploads/2015/08/IMG_1806-150x150.jpg

ประวัติวัดพวงแก้ว ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเส …

Share Button
 

วัดบึงบอน ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ

http://watpathumthani.org/wp-content/uploads/2015/08/IMG_1813-150x150.jpg

ประวัติวัดบึงบอน ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสื …

Share Button
 
Page 1 of 14
1 2 3 14