วัดมูลจินดาราม ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี

2015-07-05-2158ประวัติวัดมูลจินดาราม
ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๐๔๗๘๘๘, ๐๘๖-๖๔๔๕๗๖๕
วัดมูลจินดาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๙๘ หมู่ที่ ๓ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๗๙ ไร่ ๖๕ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๒๒๖

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงยี่โถ | Tagged | Leave a comment

วัดนาบุญ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี

2015-07-05-2118ประวัติวัดนาบุญ
ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๐๔-๓๙๙๙
วัดนาบุญ บ้านเลขที่ ๙๘ หมู่ที่ ๓ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๒ งาน ๓ ตารางวา

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลรังสิต | Tagged | Leave a comment

วัดอัยยิการาม ตำบลผักกูด อำเภอธัญบุรี

IMG_20150524_172330ประวัติวัดอัยยิการาม
ตำบลผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๔๖๑๒๕๔
วัดอัยยิการาม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘ ถนนชูชาติ หมู่ที่ ๔ ตำบลผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดจำนวน ๒๗ ไร่ ๓ งาน ๗๓ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๘

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลผักกูด | Tagged | Leave a comment

วัดเขียนเขต ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี

20141130_104102ประวัติวัดเขียนเขต
ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๓๓๑๑๒๐-๑ โทรสาร ๐๒-๙๙๐๘๗๖๘
วัดเขียนเขตพระอารามหลวง ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๙๐ ไร่เศษ

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงยี่โถ | Tagged | Leave a comment