วัดพุทธชินวงศ์วนาราม ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง

IMG_1970ประวัติวัดพุทธชินวงศ์วนาราม
ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๐๔๖๑๗๙
วัดพุทธชินวงศ์วนาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๕๐/๑๖ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ไร่ งาน โฉนดเลขที่

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคลองหก | Tagged | Leave a comment

วัดหว่านบุญ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง

17102014-08-52-54 หว่านบุญประวัติวัดหว่านบุญ
ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๐๔๗๗๗๗
วัดหว่านบุญ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๑๐ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๕,๑๘๐

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคลองหก | Tagged | Leave a comment

วัดมูลเหล็ก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง

IMG_1985ประวัติวัดมูลเหล็ก
ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๒๙๔๙๓๑
วัดมูลเหล็ก เลขที่ ๑๒๑ บ้านคลองหก หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๓ ไร่

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคลองหก | Leave a comment

วัดผลาหาร ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง

IMG_20150513_143127ประวัติวัดผลาหาร
ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์๐๒-๕๖๗๑๔๐๗
วัดผลาหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๓๒ ถนนริมคลองหก ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด ๒๒ ไร่ ๒ งาน โฉนดเลขที่ ๑๙๘๑

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคลองหก | Tagged | Leave a comment

วัดปัญญานันทาราม ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง

IMG_20130504_165111ประวัติวัดปัญญานันทาราม
ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๑-๔๐๐๕๕๐๓
วัดปัญญานันทาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๘๘ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๗๕๖, ๖๑๔๘๗, ๒๙๔๗๐, ๒๖๑๘๗

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคลองหก | Tagged | Leave a comment