วัดหัตถสารเกษตร ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง

IMG_20150513_141456ประวัติวัดหัตถสารเกษตร
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๘๖-๘๑๒๔๐๗๙
วัดหัตถสารเกษตร เลขที่ ๓๓ บ้านคลองห้า หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๒๖๕ ไร่ จำนวน ๒๐ ไร่ ที่ธรณีสงฆ์ ๑๖๙ ไร่ ที่กัลปนา จำนวน ๖๙ ไร่ และเป็นที่ตั้งโรงเรียน ๕๙ ไร่

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคลองห้า | Leave a comment

วัดแสวงสามัคคีธรรม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง

IMG_1865ประวัติวัดแสวงสามัคคีธรรม
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๗๒๓๙๐
วัดแสวงสามัคคีธรรม ตั้งอยู่ริมคลองระบายน้ำที่ ๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๘ ไร่

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคลองห้า | Tagged | Leave a comment

วัดศิริจันทาราม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง

18102014-10-39-52 ศิริจันทรารามประวัติวัดศิริจันทาราม
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๘๖๔๗๘๑
วัดศิริจันทาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๓ งาน ๘๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๗๑ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๓ งาน ๘๐ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๓๑๗๑

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคลองห้า | Tagged | Leave a comment