วัดศรีคัคณางค์ ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ

IMG_1788ประวัติวัดศรีคัคณางค์
ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๐๕๙๘๘๖
วัดศรีคัคณางค์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕ บ้านคลองเก้า หมู่ที่ ๓ ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๙ ไร่ ๗๕ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๔๒๑
 
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงชำอ้อ | Tagged | Leave a comment

วัดราษฎร์บำรุง ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ

IMG_1772ประวัติวัดราษฎร์บำรุง
ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๕๕๙๔๗๗
วัดราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙ บ้านคลองสิบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๘ ไร่ ๒ งาน

 
 
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงกาสาม | Tagged | Leave a comment

วัดบึงกาสาม ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ

IMG_1786ประวัติวัดบึงกาสาม
ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๐๕๙๙๓๓
วัดบึงกาสาม ตั้งอยู่คลองซอยที่ ๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๒๙ ไร่ ที่ ธรณีสงฆ์ ๘ ไร่ ๑ งาน ๔๓ ตารางวา
 
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงกาสาม | Tagged | Leave a comment

วัดเจริญบุญ ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ

IMG_1720ประวัติวัดเจริญบุญ
ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๐๕๙๒๘๐
วัดเจริญบุญ เลขที่ ๔๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๔ ไร่ ๒ งาน ๗๕ ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์ ๑ แปลง เนื้อที่ ๔๐ ไร่ โฉนดเลขที่ ๑๗๙๖

 
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงกาสาม | Tagged | Leave a comment

วัดจุฬาจินดาราม ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ

IMG_1784 ประวัติวัดจุฬาจินดาราม
ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๐๕๘๖๙๘
วัดจุฬาจินดาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๖ หมู่ที่ ๖ บ้านคลองเก้า ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๒๖ ไร่ ๑ งาน โฉนดเลขที่ ๒๑๗๔
 
 
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงกาสาม | Tagged | Leave a comment

วัดนพรัตนาราม ตำบลนพรรัตน์ อำเภอหนองเสือ

IMG_1670ประวัติวัดนพรัตนาราม
ตำบลนพรรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๙๖๓๓๖๘
วัดนพรัตนาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒ บ้านคลอง หมู่ที่ ๖ ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๓๒ ไร่ ๑ งาน ๗ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๔๓, ๒๖๔๗ เป็นที่ตั้งวัด ๒๕ ไร่ ๗๗ ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑๐๗ ไร่ ๓๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๘๙, ๒๖๔๗
 
 
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลนพรรัตน์ | Tagged | Leave a comment

วัดจุตพิธวราวาส ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ

IMG_1675ประวัติวัดจุตพิธวราวาส
ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๐๕๙๕๘๘๙
วัดจตุพิธวราวาส ตั้งอยู่เลขที่ ๕๐ บ้านคลองสิบเอ็ด หมู่ที่ ๘ ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๙ ไร่ ๓ งาน ๗๕ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๓ งาน ๗๕ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๒๐๓๑
 
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลศาลาครุ | Tagged | Leave a comment