วัดสุวรรณโณภาส ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว

2015-06-28-1719ประวัติวัดสุวรรณโณภาส
ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๘๑๘๔๙๙
วัดสุวรรโณภาส ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินของวัดทั้งหมด ๑๘ ไร่ ๓ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๐๒๔ ที่ธรณีสงฆ์

 
 
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบ่อเงิน | Tagged | Leave a comment

วัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูร ตำบลบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว

2015-06-28-1746ประวัติวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูร
ตำบลบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๗๙๕๐๐๕
วัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูร ตั้งอยู่เลขที่ ๖/๒ หมู่ ๒ ตำบลบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๓๒ ไร่ ๗๒ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๓๐๕๑, ๒๔๐๕๙

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคูบางหลวง, อำเภอลาดหลุมแก้ว | Leave a comment

วัดหน้าไม้ ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว

20141027_104735ประวัติวัดหน้าไม้
ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๗๙๓๘๙๖
วัดหน้าไม้ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งทั้งวัดจำนวน ๒๖ ไร่ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๐ ไร่

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลหน้าไม้ | Leave a comment

วัดเจดีย์หอย ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว

20141027_111816ประวัติวัดเจดีย์หอย
ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๒๑๑๖๒๐๔
วัดเจดีย์หอย ตั้งอยู่เลขที่ ๗๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินของวัดทั้งหมด ๑๑๓ ไร่ ๓ งาน ๘ ตารางวา

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบ่อเงิน | Tagged | Leave a comment

วัดสุทธาวาส ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว

20141027_100204ประวัติวัดสุทธาวาส
ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๙๑๘๒๙
วัดสุทธาวาส เลขที่ ๕๖ บ้านบางสะแก หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๒๙ ไร่ ๒ งาน ๖๘ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๔๘๖,๓๔๑๘

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลลาดหลุมแก้ว | Tagged | Leave a comment

วัดลำมหาเมฆ ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว

20141027_113647ประวัติวัดลำมหาเมฆ
ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๙๔๑๓๖
วัดลำมหาเมฆ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินของวัดมีทั้งหมดจำนวน ๒๒ ไร่ ๔๒ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๔๑, ๑๔๔๓ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๓๐ ไร่ โฉนดเลขที่ ๖๔๓๖
 
 
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบ่อเงิน | Tagged | Leave a comment

วัดลาดหลุมแก้ว ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว

20141027_093315ประวัติวัดลาดหลุมแก้ว
ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๙๑๘๑๕
วัดลาดหลุมแก้ว ตั้งอยู่ที่บ้านลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๓ งาน

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลลาดหลุมแก้ว | Tagged | 2 Comments

วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว

20141027_111024ประวัติวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๑-๙๒๒๓๔๘๕
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๕๔ ไร่ ๓ งาน ๘๔ ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลง โฉนดเลขที่ ๗๔๙

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลระแหง | Tagged | Leave a comment

วัดบัวขวัญ ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอหลุมแก้ว

20141027_091841ประวัติวัดบัวขวัญ
ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๘๙-๙๖๔๘๓๙๕
วัดบัวขวัญ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านบัวขวัญ ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มหานิกาย มีที่ดินของวัด ๙๘ ไร่ ๒ งาน ๘๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๕๙ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๕๐ แปลง เนื้อที่ ๒๐ ไร่ โฉนดเลขที่ ๑๙๑๕๙
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลลาดหลุมแก้ว | Tagged | Leave a comment

วัดบ่อทอง ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว

2015-03-17-1499ประวัติวัดบ่อทอง
ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๕๙๙๑๕๑๔
วัดบ่อทอง ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๓๙ ไร่ ๒ งาน ๔๗ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๔๐๐,๒๔๓๑, ๔๔๒๒, ๑๒๔๗, ๙๑๔
 
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคูขวาง | Leave a comment

วัดบ่อเงิน ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว

20141027_115409ประวัติวัดบ่อเงิน
ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๘๑ – ๙๘๙๓๕๖๘
วัดบ่อเงิน ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินของวัดมีทั้งหมด ๓๒ ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๕ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๖๐ ไร่ โฉนดเลขที่ ๔๓๒, ๙๕๑

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบ่อเงิน | Tagged | Leave a comment

วัดทองสะอาด ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว

20141027_090752ประวัติวัดทองสะอาด
ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๒๖๐๓๘๖
วัดทองสะอาด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑ บ้านคลองพระอุดม หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๒๖ ไร่ ๑ งาน ๖ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๘๐ ที่ธรณีสงฆ์

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคลองพระอุดม | Leave a comment