วัดจันทาราม ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว

IMG_20150317_164125ประวัติวัดจันทาราม
ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๒๙๐๘๖๒
วัดจันทาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕ ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินของวัดทั้งหมด ๑๔ ไร่ ๓ งาน ๙๑ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๖๖ ที่ธรณีสงฆ์ ๑ แปลง เนื้อที่ ๔ ไร่ ๓ งาน ๘ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๓๓๙๑

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคูบางหลวง | Leave a comment

วัดบัวแก้วเกษร ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว

20141027_125417ประวัติวัดบัวแก้วเกษร
ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๗๖๓๒๖๕
วัดบัวแก้วเกษร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๓๓ ไร่ ๓ งาน ๔๘ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๕๕๘, ๑๔๓๓, ๒๔๕๑ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๔๔ ไร่ โฉนดเลขที่ ๑๒๖๗, ๑๒๖๘
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลระแหง | Tagged | Leave a comment