วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว

20141027_111024ประวัติวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๑-๙๒๒๓๔๘๕
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๕๔ ไร่ ๓ งาน ๘๔ ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลง โฉนดเลขที่ ๗๔๙

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลระแหง | Tagged | Leave a comment

วัดบัวแก้วเกษร ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว

20141027_125417ประวัติวัดบัวแก้วเกษร
ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๗๖๓๒๖๕
วัดบัวแก้วเกษร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๓๓ ไร่ ๓ งาน ๔๘ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๕๕๘, ๑๔๓๓, ๒๔๕๑ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๔๔ ไร่ โฉนดเลขที่ ๑๒๖๗, ๑๒๖๘
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลระแหง | Tagged | Leave a comment