วัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูร ตำบลบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว

2015-06-28-1746ประวัติวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูร
ตำบลบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๗๙๕๐๐๕
วัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูร ตั้งอยู่เลขที่ ๖/๒ หมู่ ๒ ตำบลบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๓๒ ไร่ ๗๒ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๓๐๕๑, ๒๔๐๕๙

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคูบางหลวง, อำเภอลาดหลุมแก้ว | Leave a comment

วัดจันทาราม ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว

IMG_20150317_164125ประวัติวัดจันทาราม
ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๒๙๐๘๖๒
วัดจันทาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕ ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินของวัดทั้งหมด ๑๔ ไร่ ๓ งาน ๙๑ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๖๖ ที่ธรณีสงฆ์ ๑ แปลง เนื้อที่ ๔ ไร่ ๓ งาน ๘ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๓๓๙๑

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคูบางหลวง | Leave a comment