วัดสุวรรณโณภาส ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว

2015-06-28-1719ประวัติวัดสุวรรณโณภาส
ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๘๑๘๔๙๙
วัดสุวรรโณภาส ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินของวัดทั้งหมด ๑๘ ไร่ ๓ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๐๒๔ ที่ธรณีสงฆ์

 
 
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบ่อเงิน | Tagged | Leave a comment

วัดเจดีย์หอย ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว

20141027_111816ประวัติวัดเจดีย์หอย
ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๒๑๑๖๒๐๔
วัดเจดีย์หอย ตั้งอยู่เลขที่ ๗๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินของวัดทั้งหมด ๑๑๓ ไร่ ๓ งาน ๘ ตารางวา

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบ่อเงิน | Tagged | Leave a comment

วัดลำมหาเมฆ ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว

20141027_113647ประวัติวัดลำมหาเมฆ
ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๙๔๑๓๖
วัดลำมหาเมฆ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินของวัดมีทั้งหมดจำนวน ๒๒ ไร่ ๔๒ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๔๑, ๑๔๔๓ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๓๐ ไร่ โฉนดเลขที่ ๖๔๓๖
 
 
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบ่อเงิน | Tagged | Leave a comment

วัดบ่อเงิน ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว

20141027_115409ประวัติวัดบ่อเงิน
ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๘๑ – ๙๘๙๓๕๖๘
วัดบ่อเงิน ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินของวัดมีทั้งหมด ๓๒ ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๕ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๖๐ ไร่ โฉนดเลขที่ ๔๓๒, ๙๕๑

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบ่อเงิน | Tagged | Leave a comment