วัดป่าจิตตภาวานา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา

IMG_20150822_104714ประวัติวัดป่าจิตตภาวานา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ ๐๒-๕๓๒๔๑๕๑
วัดป่าจิตตภาวานา ตั้งอยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินของวัดทั้งหมดจำนวน ๒๕ ไร่ อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคูคต | Tagged | Leave a comment

วัดเกตุประภา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา

IMG_20150719_135312ประวัติวัดเกตุประภา
ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๕๓๓๒๐๑๙
วัดเกตุประภา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒ บ้านคลองหก หมู่ที่ ๙ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๙๖ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๕๒๘

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงคำพร้อย | Tagged | Leave a comment

วัดอดิศร ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา

IMG_20150705_132913ประวัติวัดอดิศร
ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๙๕๒๒๕๖
วัดอดิศร ตั้งอยู่เลขที่ ๒ คลองซอยสิบเอ็ด หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีที่ดินตั้งวัด ๑๓ ไร่ ๑ งาน ๘๑ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๕๐๙, ๑๕๑๖, ๑๕๒๘ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลงเนื้อที่ ๖๐ ไร่ โฉนดเลขที่ ๒๒๔๔

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงทองหลาง | Tagged | Leave a comment

วัดใหม่คลองเจ็ด ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา

2015-07-05-2099ประวัติวัดใหม่คลองเจ็ด
ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๕๗๗๒๖๗๕
วัดใหม่คลองเจ็ด ตั้งอยู่เลขที่ ๗/๑ หมูที่ ๑ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๖ ไร่ ๑ งาน ๓๒ ตารางวา

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงคำพร้อย | Tagged | Leave a comment

วัดโสภณาราม ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา

IMG_20150705_130705ประวัติวัดโสภณาราม
ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๘๑-๑๑๐๒๗๔๕
วัดโสภณาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐ คลองซอยที่สิบสองสายกลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๒๕ ไร่ โฉนดเลขที่ ๑๗๕ ที่ธรณีสงฆ์ ๙๐ ไร่ โฉนดเลขที่ ๑๗๔

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงคอไห | Tagged | Leave a comment

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา

2015-07-05-1998ประวัติวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม
ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๖๙๑๘๙๙
วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม เลขที่ ๓๕ บ้านคลองเก้า หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๕๔ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๗๙๔

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงทองหลาง | Leave a comment

วัดมงคลรัตน์ ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา

IMG_20150705_145026ประวัติวัดมงคลรัตน์
ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๖๓๑๐๘๘
วัดมงคลรัตน์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐ คลองสิบสองสายกลาง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๓ ไร่ ๓ งาน ๘๐ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๑๒๗, ๑๕๐๕, ๑๓๓๗

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลลำไทร | Tagged | Leave a comment

วัดพืชอุดม ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา

IMG_20150705_153142ประวัติวัดพืชอุดม
ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๖๓๑๑๓๐
วัดพืชอุดม ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕ คลองสิบสายกลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๑๗ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๓๙๓

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงทองหลาง | Tagged | Leave a comment

วัดป่าเจริญราช ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา

IMG_20150705_141244ประวัติวัดป่าเจริญราช
ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๙๕๒๑๑๒ โทรสาร ๐๒-๙๙๕๒๔๗๗
วัดป่าเจริญราช ตั้งอยู่ที่ ๑๒/๑๙ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๗ ไร่ โฉนดเลขที่ ๓๓๑๖๘, ๑๐๔๐๕๙, ๓๓๑๗๐, ๓๓๑๗๓, ๕๒๖๗๘, ๓๓๒๐๐, ๓๓๒๐๒

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงทองหลาง | Tagged | Leave a comment

วัดนิเทศราษฎร์ประดิษฐ์ ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา

2015-07-05-1913ประวัติวัดนิเทศราษฎร์ประดิษฐ์
ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๔๙๖๙๘๖๔
วัดนิเททศน์ราษฎร์ประดิษฐ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๖ คลองสิบสามสายกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๐ ไร่ ๓ งาน ๙๖ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๔๑๑ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๓๔ ไร่ ๔ งาน ๓๓ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๓๔๔

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลลำไทร | Tagged | Leave a comment

วัดนังคัลจันตรี ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา

2015-07-05-2035ประวัติวัดนังคัลจันตรี
ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๖๙๑๑๘๕, ๐๒-๕๖๙๑๗๙๖
วัดนังคัลจันตรี เลขที่ ๓๒ บ้านคลองเจ็ด หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๙ ไร่ ๓๗ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๓๙๔๙

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงคำพร้อย | Tagged | Leave a comment

วัดทำเลทอง ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา

2015-07-05-1936ประวัติวัดทำเลทอง
ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๖๓๑๒๒๕
วัดทำเลททอง เลขที่ ๕๒ บ้านคลองสิบ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินของวัดมีทั้งหมดจำนวน ๑๑ ไร่ ๒ งาน

 
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงทองหลาง | Tagged | Leave a comment