วัดสุทธาวาส ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว

20141027_100204ประวัติวัดสุทธาวาส
ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๙๑๘๒๙
วัดสุทธาวาส เลขที่ ๕๖ บ้านบางสะแก หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๒๙ ไร่ ๒ งาน ๖๘ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๔๘๖,๓๔๑๘

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลลาดหลุมแก้ว | Tagged | Leave a comment

วัดลาดหลุมแก้ว ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว

20141027_093315ประวัติวัดลาดหลุมแก้ว
ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๙๑๘๑๕
วัดลาดหลุมแก้ว ตั้งอยู่ที่บ้านลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๓ งาน

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลลาดหลุมแก้ว | Tagged | 2 Comments

วัดบัวขวัญ ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอหลุมแก้ว

20141027_091841ประวัติวัดบัวขวัญ
ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๘๙-๙๖๔๘๓๙๕
วัดบัวขวัญ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านบัวขวัญ ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มหานิกาย มีที่ดินของวัด ๙๘ ไร่ ๒ งาน ๘๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๕๙ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๕๐ แปลง เนื้อที่ ๒๐ ไร่ โฉนดเลขที่ ๑๙๑๕๙
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลลาดหลุมแก้ว | Tagged | Leave a comment