วัดเกตุประภา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา

IMG_20150719_135312ประวัติวัดเกตุประภา
ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๕๓๓๒๐๑๙
วัดเกตุประภา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒ บ้านคลองหก หมู่ที่ ๙ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๙๖ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๕๒๘

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงคำพร้อย | Tagged | Leave a comment

วัดใหม่คลองเจ็ด ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา

2015-07-05-2099ประวัติวัดใหม่คลองเจ็ด
ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๕๗๗๒๖๗๕
วัดใหม่คลองเจ็ด ตั้งอยู่เลขที่ ๗/๑ หมูที่ ๑ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๖ ไร่ ๑ งาน ๓๒ ตารางวา

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงคำพร้อย | Tagged | Leave a comment

วัดนังคัลจันตรี ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา

2015-07-05-2035ประวัติวัดนังคัลจันตรี
ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๖๙๑๑๘๕, ๐๒-๕๖๙๑๗๙๖
วัดนังคัลจันตรี เลขที่ ๓๒ บ้านคลองเจ็ด หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๙ ไร่ ๓๗ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๓๙๔๙

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงคำพร้อย | Tagged | Leave a comment

วัดประชุมราษฎร์ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา

2014-10-11-0958ประวัติวัดประชุมราษฎร์
ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๕๙๖๑๔๐๐
วัดประชุมราษฎร์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒ บ้านปากคลองหก ถนนสายลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีที่ดินตั้งวัด ๑๒๔ ไร่ ๑ งาน ๖๒ ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑๐๒ ไร่

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงคำพร้อย | Tagged | Leave a comment

วัดราษฎร์ศรัทธาราม ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา

17102014-17-03-37 ราษฎร์ศรัทธารามประวัติวัดราษฎร์ศรัทธาราม
ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๖๙๑๑๙๙, ๐๒-๕๖๙๑๒๕๓
วัดราษฎร์ศรัทธาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๓๙ บ้านคลองเจ็ดสายกลาง ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๕๔ ไร่ ๑ งาน ๔๗ ตารางวา เป็นที่ตั้งวัด จำนวน ๒๑ ไร่ ๑ งาน ๑๘ ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๓๓ ไร่ ๒๙ ตารางวา

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงคำพร้อย | Tagged | Leave a comment