วัดป่ากลางทุ่ง ตำบลขะแยง อำเภอเมือง

20141011_162243ประวัติวัดป่ากลางทุ่ง
ตำบลขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๘๑๕๘๗๖
วัดป่ากลางทุ่ง เลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๒ บ้านขะแยง คลองบางยี่สาน ตำบขะแยง อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด ๓๐ ไร่ ๓ งาน ๕๗ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๔๓๑, ๖๘๑๐๓, ๖๘๑๐๔ ที่ธรณีสงฆ์ ๓ แปลง ๓ ไร่ ๓ งาน ๓๒ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๘๓๕๗, ๒๕๔๓, และ ส.ค.๑ เลขที่ ๕๒

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางขะแยง | Tagged | Leave a comment

วัดตลาดใต้ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง

วัดตลาดใต้1ประวัติวัดตลาดใต้
ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๗๕๓๗๕๓
วัดตลาดใต้ ตั้งอยู่เลขที่ ๖ บ้านตลาดเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๑ งาน ๔๔ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๕๓๗๖

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางขะแยง | Tagged | Leave a comment

วัดตลาดเหนือ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง

20141011_163936ประวัติวัดตลาดเหนือ
ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๘๒๓๕๕
วัดตลาดเหนือ ตั้งอยู่เลขที่ ๕ บ้านตลาดเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๕๕๐ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลงเนื้อที่ ๕ ไร่ ๕๖ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๕๔

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางขะแยง | Tagged | Leave a comment

วัดบางนางบุญ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง

20141011_161419ประวัติวัดบางนางบุญ
ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธาน จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๘๑๕๖๕๑ ๐๒-๙๗๖๗๔๑๖
วัดบางนางบุญ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๘ หมู่ที่ ๔ บ้านนางบุญ ตำบางขะแยง อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๓๖ ไร่ ๑ งาน ๔ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๓๓๘๐

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางขะแยง | Tagged | Leave a comment

วัดชินวราราม ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง

2014-10-16-1204

ประวัติวัดชินวรารามวรวิหาร
ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๘๑๒๔๒
วัดชินวรารามวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๔๑ ไร่ ๑ งาน ๕๒ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๓๙, ๕๓๔๐ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๕ แปลง เนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๒ งาน ๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๑๐,๒๕๕๒, ๒๕๘๑, ๒๔๙๔, ๒๓๗๓๒

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางขะแยง | Tagged | ปิดความเห็น บน วัดชินวราราม ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง