วัดสมุหราษฎร์บำรุง ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา

IMG_20150620_142825ประวัติวัดสมุหราษฎร์บำรุง
ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๑-๙๓๔๒๑๔๓
วัดสมุหราษฎร์บำรุง เลขที่ ๑๖ บ้านคลองซอยที่ ๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๕ ไร่ ๑ งาน โฉนดเลขที่ ๒๓๕๑

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลลำลูกกา | Tagged | Leave a comment

วัดลานนา ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา

IMG_20150620_141313ประวัติวัดลานนา
ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพ์ ๐๑-๙๒๐๗๓๑๗
วัดลานนา ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐ คลองซอยที่ ๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๓ ไร่ ๓ งาน

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลลำลูกกา | Tagged | Leave a comment

วัดธัญญะผล ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา

IMG_20150620_165159ประวัติวัดธัญญะผล
ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๖๙๑๔๗๓
วัดธัญญะผล บ้านเลขที่ ๕๗ บ้านปากคลองแปด หมู่ที่ ๕ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินของวัดทั้งหมด จำนวน ๓๓ ไร่ ๖ ตารางวา เป็นที่ตั้งวัด จำนวน ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๘๐ ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑๕ ไร่ ๒๖ ตารางวา

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลลำลูกกา | Tagged | Leave a comment

วัดดอนใหญ่ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา

IMG_20150620_135838ประวัติวัดดอนใหญ่
ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๘๕-๑๒๙๒๕๔๓
วัดดอนใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๗ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๒๐ ไร่ ๓ งาน ๒๕ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๗๔๓ ที่ธรณีสงฆ์ ๕ แปลง เนื้อที่ ๓ ไร่ ๑๕ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๒๑๐๓๒, ๔๑๙๒๐, ๔๑๙๒๑, ๔๑๙๒๒, ๘๙๗๕๐

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลลำลูกกา | Tagged | Leave a comment