วัดอดิศร ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา

IMG_20150705_132913ประวัติวัดอดิศร
ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๙๕๒๒๕๖
วัดอดิศร ตั้งอยู่เลขที่ ๒ คลองซอยสิบเอ็ด หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีที่ดินตั้งวัด ๑๓ ไร่ ๑ งาน ๘๑ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๕๐๙, ๑๕๑๖, ๑๕๒๘ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลงเนื้อที่ ๖๐ ไร่ โฉนดเลขที่ ๒๒๔๔

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงทองหลาง | Tagged | Leave a comment

วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา

2015-07-05-1998ประวัติวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม
ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๖๙๑๘๙๙
วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม เลขที่ ๓๕ บ้านคลองเก้า หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๕๔ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๗๙๔

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงทองหลาง | Leave a comment

วัดพืชอุดม ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา

IMG_20150705_153142ประวัติวัดพืชอุดม
ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๖๓๑๑๓๐
วัดพืชอุดม ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕ คลองสิบสายกลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๑๗ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๓๙๓

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงทองหลาง | Tagged | Leave a comment

วัดป่าเจริญราช ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา

IMG_20150705_141244ประวัติวัดป่าเจริญราช
ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๙๕๒๑๑๒ โทรสาร ๐๒-๙๙๕๒๔๗๗
วัดป่าเจริญราช ตั้งอยู่ที่ ๑๒/๑๙ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๗ ไร่ โฉนดเลขที่ ๓๓๑๖๘, ๑๐๔๐๕๙, ๓๓๑๗๐, ๓๓๑๗๓, ๕๒๖๗๘, ๓๓๒๐๐, ๓๓๒๐๒

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงทองหลาง | Tagged | Leave a comment

วัดทำเลทอง ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา

2015-07-05-1936ประวัติวัดทำเลทอง
ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๖๓๑๒๒๕
วัดทำเลททอง เลขที่ ๕๒ บ้านคลองสิบ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินของวัดมีทั้งหมดจำนวน ๑๑ ไร่ ๒ งาน

 
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงทองหลาง | Tagged | Leave a comment

วัดทศทิศาราม ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา

IMG_20150705_135415ประวัติวัดทศทิศาราม
ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๙๕๒๐๔๘-๙
วัดทศทิศาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๖ ไร่ ๕๔ ตารางวา จำนวน ๑๖ ไร่ ๕๔ ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑๗๓ ไร่ ๒ งาน ๘๑ ตารางวา

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงทองหลาง | Tagged | Leave a comment

วัดใหม่กลางคลองสิบ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา

IMG_20150620_145213ประวัติวัดใหม่กลางคลองสิบ
ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๒๙๗๑๖๖
วัดใหม่กลางคลองสิบ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๙/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๓ ไร่

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงทองหลาง | Tagged | Leave a comment

วัดพิรุณศาสตร์ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา

IMG_20150620_151155ประวัติวัดพิรุณศาสตร์
ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๑๙๙๓๐๐๐-๑
วัดพิรุณศาสตร์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๙ ไร่ ๒ งาน ๙๙ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๒๓๓ ที่ธรณีสงฆ์ ๒ แปลง ๆ ที่ ๑ จำนวน ๒๙ ไร่ ๓ งาน ๘๒ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๒๘๕๐ แปลงที่ ๒ จำนวน ๘๐ ไร่ โฉนดเลขที่ ๒๘๕๐
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงทองหลาง | Tagged | Leave a comment

วัดนาป่าพง ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา

IMG_20150620_145542ประวัติวัดนาป่าพง
ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๔๙๒๑๗๔
วัดป่านาพง ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๔๑ ไร่

 
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงทองหลาง | Tagged | Leave a comment