วัดดอกไม้ ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก

20141012_131226ประวัติวัดดอกไม้
ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๕๙๓๑๐๗๗
วัดดอกไม้ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๒ บ้านเกาะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๑ งาน ๕ ตารางวา
 
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางเตย | Tagged | Leave a comment

วัดบางเตยใน ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก

20141012_133656ประวัติวัดบางเตยใน
ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๕๙๓๑๙๕๕
วัดบางเตยใน ตั้งอยู่เลขที่ ๑/๔๙ ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๗ ไร่ ๙๓ ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๔ แปลง เนื้อที่ ๔ ไร่ ๑๖๔๐ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๖๔๕๔, ๘๐๓๑ และ ๑๒๑๖

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางเตย | Tagged | Leave a comment

วัดบางเตยกลาง ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก

20141012_131950ประวัติวัดบางเตยกลาง
ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๕๙๓๑๒๖๓
วัดบางเตยกลาง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๔ ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๘ ไร่ ๑ งาน ๑ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๗๐ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๕๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๗๐

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางเตย | Tagged | Leave a comment

วัดจันทน์กะพ้อ ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก

20141012_134120วัดจันทน์กะพ้อ ตั้งอยู่ตำบลบางเตย ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 6 กิโลเมตร สร้างโดยชาวมอญในสมัยรัชกาลที่ 2 โดยให้ชื่อว่า “วัดโก๊วะ” ซึ่งแปลว่า “จันทน์กะพ้อ” ซึ่งชาวมอญ ถือว่าเป็นไม้มงคลเหมือนต้นราชพฤกษ์ อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางเตย | ปิดความเห็น บน วัดจันทน์กะพ้อ ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก