วัดมงคลรัตน์ ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา

IMG_20150705_145026ประวัติวัดมงคลรัตน์
ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๖๓๑๐๘๘
วัดมงคลรัตน์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐ คลองสิบสองสายกลาง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๓ ไร่ ๓ งาน ๘๐ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๑๒๗, ๑๕๐๕, ๑๓๓๗

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลลำไทร | Tagged | Leave a comment

วัดนิเทศราษฎร์ประดิษฐ์ ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา

2015-07-05-1913ประวัติวัดนิเทศราษฎร์ประดิษฐ์
ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๔๙๖๙๘๖๔
วัดนิเททศน์ราษฎร์ประดิษฐ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๖ คลองสิบสามสายกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๐ ไร่ ๓ งาน ๙๖ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๔๑๑ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๓๔ ไร่ ๔ งาน ๓๓ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๓๔๔

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลลำไทร | Tagged | Leave a comment

วัดชัยมังคลาราม ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา

IMG_20150705_150239ประวัติวัดชัยมังคลาราม
ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๔๙๖๙๘๖๔
วัดชัยมังคลาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๕๑ บ้านคลองสิบสอง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๐ ไร่ โฉนดเลขที่ ๑๓๑๔

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลลำไทร | Tagged | Leave a comment