วัดปทุมนายก ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ

IMG_1651ประวัติวัดปทุมนายก
ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๔๖๓๒๑๗
วัดปทุมนายก ตั้งอยู่เลขที่ ๔๕ บ้านคลองสิบสี่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๒๓ ไร่ ๓ งาน ๖๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๙๗ ที่ธรณีสงฆ์ ๑ แปลง ๑๐ ไร่ ๒ งาน โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๙๗

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลศาลาครุ | Tagged | Leave a comment

วัดจุตพิธวราวาส ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ

IMG_1675ประวัติวัดจุตพิธวราวาส
ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๐๕๙๕๘๘๙
วัดจตุพิธวราวาส ตั้งอยู่เลขที่ ๕๐ บ้านคลองสิบเอ็ด หมู่ที่ ๘ ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๙ ไร่ ๓ งาน ๗๕ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๓ งาน ๗๕ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๒๐๓๑
 
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลศาลาครุ | Tagged | Leave a comment