วัดป่างิ้ว ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก

20141012_162955ประวัติวัดป่างิ้ว
ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๗๙๘๓๗๓
วัดป่างิ้ว ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๔๕ ไร่ ๑ งาน ๙๔ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๘๙๐

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบ้านงิ้ว | Tagged | Leave a comment

วัดอัมพุวราราม ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก

20141012_170508ประวัติวัดอัมพุวราราม
ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๗๙๘๐๙๙
วัดอัมพุวราราม เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๙ ไร่ ๒ งาน ๓ ตารางวา

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบ้านงิ้ว | Tagged | Leave a comment

วัดสวนมะม่วง ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก

20141012_163429ประวัติวัดสวนมะม่วง
ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๗๙๒๗๕๒
วัดสวนมะม่วง ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๙ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๔๓๖ ที่ธรณีสงฆ์ ๒ แปลง เนื้อที่ ๙ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๑๓๘, ๑๓๙๒๓

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบ้านงิ้ว | Tagged | Leave a comment

วัดสองพี่น้อง ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก

20141012_161755ประวัติวัดสองพี่น้อง
ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๗๙๘๓๒๓
วัดสองพี่น้อง ตั้งอยู่เลขที่ ๔๕ ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๓๘ ไร่ ๑ งาน ๔๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๕

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบ้านงิ้ว | Tagged | Leave a comment

วัดไผ่ล้อม ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก

20141012_171118ประวัติวัดไผ่ล้อม
ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๗๙๘๖๗๗
วัดไผ่ล้อม เลขที่ ๒๙ ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๘๙ ไร่ ๒ งาน ๔๘ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๓๘๒ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๓ งาน ๖๐ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๗๓๘๒

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบ้านงิ้ว | ปิดความเห็น บน วัดไผ่ล้อม ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก