วัดสุขปุณฑริการาม ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ

IMG_1823ประวัติวัดสุขปุณฑริการาม
ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๘๑ – ๙๒๖๔๑๔๓
วัดสุขปุณฑริการาม ตั้งอยู่เลขที่ ๓๑ บ้านคลองแปด ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๒๐ ไร่ ๒ งาน

 
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงชำอ้อ | Tagged | Leave a comment

วัดสอนดีศรีเจริญ ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ

IMG_1826ประวัติวัดสอนดีศรีเจริญ
ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๘๓ – ๔๒๙๘๑๑๖
วัดสอนดีศรีเจริญ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๗ บ้านคลองเจ็ด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๘๖ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๒๑๕
 
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงชำอ้อ | Tagged | Leave a comment

วัดศรีคัคณางค์ ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ

IMG_1788ประวัติวัดศรีคัคณางค์
ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๐๕๙๘๘๖
วัดศรีคัคณางค์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕ บ้านคลองเก้า หมู่ที่ ๓ ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๙ ไร่ ๗๕ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๔๒๑
 
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงชำอ้อ | Tagged | Leave a comment