วัดศรีสโมสร ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ

IMG_20150801_174846ประวัติวัดศรีสโมสร
ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๘๖-๕๐๗๒๕๗๔, ๐๘๓ – ๗๐๐๑๗๙๕
วัดศรีสโมสร ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านคลองเจ็ด หมู่ที่ ๘ ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๑ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๖๘-๒๘๓๕-๓๖๒๒
 
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงบอน | Tagged | Leave a comment

วัดคลองเก้า ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ

IMG_20150802_093347ประวัติวัดคลองเก้า
ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๐๕๙๕๙๙
วัดคลองเก้า ตั้งอยู่เลขที่ ๕ บ้านคลองเก้า ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๒ ไร่ ๑ งาน ๑ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๕๒๑๕ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน ๗๓ ตารางวา
 
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงบอน | Tagged | Leave a comment

วัดพวงแก้ว ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ

IMG_1806ประวัติวัดพวงแก้ว
ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๐๕๒๙๗๙
วัดพวงแก้ว ตั้งอยู่เลขที่ ๓๙ บ้านคลองแปด หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๓๑ ไร่ ๒ งาน โฉนดเลขที่ ๕๕๓๔-๓๔๖๐

 
 
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงบอน | Tagged | Leave a comment

วัดบึงบอน ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ

IMG_1813ประวัติวัดบึงบอน
ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๐๕๕๑๙๙
วัดบึงบอน ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านคลองแปด หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๖ ไร่ ๖๔ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๒๐๑ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๘๘ ไร่ ๑ งาน ๓ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๔๙๐ และ ๕๘๑๙
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงบอน | Tagged | Leave a comment