วัดโปรยฝน ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ

IMG_20150802_131157ประวัติวัดโปรยฝน
ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๐๕๙๖๖๔๒๕, ๐๘๑ – ๑๙๗๓๐๙๓
วัดโปรยฝน ตั้งอยู่เลขที่ ๖๔ บ้านคลองสิบเอ็ด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๒ ไร่ ๓ งาน ๔๑ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๗๑
 
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงบา | Tagged | Leave a comment

วัดแสงมณี ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ

IMG_1796ประวัติวัดแสงมณี
ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๔๖๑๕๙๐, ๐๒-๙๐๘๙๑๑๙
วัดแสงมณี ตั้งอยู่เลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๒ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๓๐๐ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๓ แปลง เนื้อที่ ๒๐ ไร่ โฉนดเลขที่ ๖๑๙๘
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงบา | Tagged | Leave a comment

วัดบึงบาประภาสะวัต ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ

IMG_1793ประวัติวัดบึงบาประภาสะวัต
ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๔๙๑๐๓๒
วัดบึงบาประภาสะวัต ตั้งอยู่เลขที่ ๕๓ บ้านคลองสิบสอง ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินของวัดทั้งหมด ๙๐ ไร่ โฉนดเลขที่ ๑๗๗๗ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๑๐๑ ไร่ โฉนดเลขที่ ๑๐๓๗ และ๑๓๔๘
 
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงบา | Tagged | Leave a comment