วัดสหราษฎร์บำรุง ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก

20141012_143810ประวัติวัดสหราษฎร์บำรุง
ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๕๙๙๓๖๕๘, ๐๘๑-๙๓๔๐๔๙๑
วัดสหราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่เลขที่ ๔๐ ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด ๘ ไร่ ๒ งาน ๗๕ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๔๑๒, ๕๖๖๓, ๙๘๘๑ ที่ธรณีสงฆ์ ๒ แปลง ๒๖ ไร่ ๘๔ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๓๘๓๗, ๕๔๙๗

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคลองควาย | Tagged | Leave a comment

วัดสุราษฎร์รังสรรค์ ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก

20141012_140157ประวัติวัดสุราษฎร์รังสรรค์
ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๕๙๓๑๒๓๕
วัดสุราษฎร์รังสรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔ ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๗ ไร่ ๑๔ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๙ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน ๔๐ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๓๒๐

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคลองควาย | Tagged | Leave a comment

วัดเจดีย์ทอง ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก

2015-05-17-1644วัดเจดีย์ทอง ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลคลองควาย ในวัดนี้มีเจดีย์ทรงรามัญ สร้างมาประมาณ 160 ปีเป็นสถาปัตยกรรมมอญที่เลียนแบบมาจากเจดีย์จิตตะกองของพม่า อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคลองควาย | Leave a comment