วัดเชิงท่า ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก

20141012_150957ประวัติวัดเชิงท่า
ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๗๗๓๐๓๖
วัดเชิงท่า ตั้งอยู่ที่บ้านบางกระบือ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๒๗ ไร่

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางกระบือ | Tagged | Leave a comment

วัดมหิงษาราม ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก

2014-11-23-1320ประวัติวัดมหิงษาราม
ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๕๒๙๒๑๔๔
วัดมหิงษาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๓๕ หมู่ที่ ๒ บ้านกร่าง ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๔ ไร่ ๘๒ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๗๓๘ ที่ธรณีสงฆ์ ๓ แปลง เนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๒๙ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๘๐๗๘

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางกระบือ | Tagged | Leave a comment

วัดกร่าง ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก

2014-12-21-1397ประวัติวัดกร่าง
ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๕๙๓๑๑๗๖๙
วัดกร่าง ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านกร่าง ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด ๑๒ ไร่ ๓ งาน ๒๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๓๖๕ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๒๑ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๔๖๔๕

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางกระบือ | Tagged | Leave a comment

วัดโบสถ์ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก

20141012_152838ไหว้หลวงพ่อโต วัดนี้อยู่ในเขตอำเภอสามโคก เมื่อข้ามสะพานแม่น้ำเจ้า- พระยาจะมองเห็นรูปปั้นเหมือนของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำได้แต่ไกล ด้วยความสูง 28 เมตร ในปางเทศนาธรรม อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางกระบือ | ปิดความเห็น บน วัดโบสถ์ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก