วัดดาวดึงษ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง

IMG_20150516_115133ประวัติวัดดาวดึงษ์
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังกวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๐๑๒๗๐๖
วัดดาวดึงษ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๗ บ้านดงทองหลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๑ ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๘๙๗

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบ้านใหม่ | Tagged | Leave a comment

วัดรังสิต ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง

วัดรังสิต1ประวัติวัดรังสิต
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังกวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๐๓๘๗๘๖
วัดรังสิต ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านคลองเปรม หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๒ งาน ๙๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๔๘๗

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบ้านใหม่ | Tagged | Leave a comment

วัดเทียนถวาย ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง

20141013_153357ประวัติวัดเทียนถวาย
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังกวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๐๑๒๒๙๕
วัดเทียนถวาย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๓๒ ไร่ ๓ งาน ๑๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๔๗๐ ที่ธรณีสงฆ์ ๕ แปลง เนื้อที่ ๑๑๕ ไร่ ๓๔ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๔๔, ๒๒๒๑, ๒๒๒๙, ๒๒๔๗, ๓๒๐

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบ้านใหม่ | Tagged | ปิดความเห็น บน วัดเทียนถวาย ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง