วัดสะแก ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก

20141012_130309ประวัติวัดสะแก
ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๗๗๒๐๖๑
วัดสะแก ตั้งอยู่เลขที่ ๔๒ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๓๗ ไร่ ๔๐ตารางวา

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลสามโคก | Tagged | Leave a comment

วัดสามโคก ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก

20141012_130032ประวัติวัดสามโคก
ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๗๘๐๕๖๒
วัดสามโคก ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๕๙ ไร่ ๒ งาน ๕ ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลสามโคก | Tagged | Leave a comment

วัดตำหนัก ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก

20141012_130749ประวัติวัดตำหนัก
ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๕๘๑๖๘๓๑
วัดตำหนัก ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๔ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด ๑๗ ไร่ ๑ งาน ๖๗.๕๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๕๘ ที่ธรณีสงฆ์ ๑ แปลง เนื้อที่ ๕๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๖๐

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลสามโคก | Tagged | Leave a comment

วัดสิงห์ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก

SA700555ประวัติวัดสิงห์
ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๗๙๘๐๕๓๕
วัดสิงห์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๓ งาน ๗๓ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๑๐๕ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๓ แปลง ๒ งาน ๑๓ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๑๐๗

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลสามโคก | ปิดความเห็น บน วัดสิงห์ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก