วัดบางคูวัดนอก ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง

วัดบางคุวัดนอก2ประวัติวัดบางคูวัดนอก
ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังกวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๐๑๒๒๙๕
วัดบางคูวัดนอก ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐ ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๕ ไร่ ๒ งาน ๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๕๓

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางคูวัด | Tagged | Leave a comment

วัดบางคูวัดใน ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง

วัดบางคูวัดใน1ประวัติวัดบางคูวัดใน
ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๘๒๒๔๕
วัดบางคูวัดใน ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๗ บ้านใน ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด ๓๓ ไร่

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางคูวัด | Leave a comment

วัดบางคูวัดกลาง ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง

IMG_20150413_162912ประวัติวัดบางคูวัดกลาง
ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๘๒๒๔๕
วัดบางคูวัดกลาง ตั้งอยู่เลขที่ ๔๒ บ้านบางคูวัดใต้ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด ๘ ไร่ ๒ งาน ๘๐ ตารางวา

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางคูวัด | Tagged | Leave a comment

วัดเกาะเกรียง ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง

IMG_20150413_155602ประวัติวัดเกาะเกรียง
ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ ๐๒-๙๗๖๕๕๖๐
วัดเกาะเกรียง ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕ บ้านเกาะเกรียง หมู่ที่ ๕ ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๒ งาน ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางคูวัด | Leave a comment

วัดบางตะไนย์ ตำบลบางคู อำเภอเมือง

วัดบางตะไนย์3ประวัติวัดบางตะไนย์
ตำบลบางคู อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๘๔๐๐๐
วัดบางตะไนย์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ตำบลบางคู อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๑๒ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๕๒๑๙

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางคูวัด | Tagged | Leave a comment