วัดบุญบางสิงห์ ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง

IMG_20150516_140904ประวัติวัดบุญบางสิงห์
ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๗๕๐๕๒๓-๔
วัดบุญบางสิงห์ ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด เนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๒ งาน ๔๗ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๕๙๘

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลสวนพริกไทย | Tagged | Leave a comment

วัดเวฬุวัน ตำบลบางพูด อำเภอเมือง

IMG_20150516_135730ประวัติวัดเวฬุวัน
ตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๘๑๐๒๗๗
วัดเวฬุวัน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๔ บ้านบางพูด หมู่ที่ ๑ ตำบลบางพูด อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด เนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๓ งาน ๑๕ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๗๓, ๖๒๙๐

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางพูด | Tagged | Leave a comment

วัดดาวเรือง ตำบลบางพูด อำเภอเมือง

20141013_131241ประวัติวัดดาวเรือง
ตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๘๑๖๐๓๔
วัดดาวเรือง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๓ บ้านบางพูด หมู่ที่ ๖ ตำบลบางพูด อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด เนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๑๒ งาน โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๐

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางพูด | Leave a comment

วัดเสด็จ ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง

20141013_124542ประวัติวัดเสด็จ
ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๘๑๖๐๓๔
วัดเสด็จ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านคลองกระแชง หมู่ที่ ๕ ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด เนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๑ งาน ๘๙ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๔๒

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลสวนพริกไทย | Tagged | Leave a comment

วัดโบสถ์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง

20141013_171741ประวัติวัดโบสถ์
ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๘๑๖๖๗๙
วัดโบสถ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๖ บ้านโบสถ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด เนื้อที่ ๖๕ ไร่ ๒ งาน ๓๔ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๖๔๙

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลกลาง | Tagged | Leave a comment

วัดศาลเจ้า ตำบลกลาง อำเภอเมือง

2014-10-12-1054ประวัติวัดศาลเจ้า
ตำบลกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๗๕๖๓๐๒
วัดศาลเจ้า เลขที่ ๒/๑ บ้านคลองเชียงราก หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด เนื้อที่ ๗ ไร่

 

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลกลาง | Tagged | Leave a comment

วัดดาวดึงษ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง

IMG_20150516_115133ประวัติวัดดาวดึงษ์
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังกวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๐๑๒๗๐๖
วัดดาวดึงษ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๗ บ้านดงทองหลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๑ ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๘๙๗

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบ้านใหม่ | Tagged | Leave a comment

วัดนาวง ตำบลหลักหก อำเภอเมือง

วัดนาวงประวัติวัดนาวง
ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๖๕๕๙๙๙
วัดนาวง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๗ หมู่ที่ ๑ บ้านคลองใหม่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๔๙ ไร่ ๒ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๒๖๕ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๔ แปลง เนื้อที่ ๓๒๘ ไร่ ๒ งาน ๗๕ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๘๕๐, ๔๓๒๒, ๖๒๖๖, ๓๘๕๕

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลหลักหก | Tagged | Leave a comment

วัดรังสิต ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง

วัดรังสิต1ประวัติวัดรังสิต
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังกวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๐๓๘๗๘๖
วัดรังสิต ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านคลองเปรม หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๒ งาน ๙๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๔๘๗

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบ้านใหม่ | Tagged | Leave a comment

วัดเปรมประชา ตำบลบางพูน อำเภอเมือง

วัดเปรมประชา1ประวัติวัดเปรมประชา
ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังกวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๕๘๘๐๗๖-๗ , ๐๒-๕๖๗๑๖๖๖
วัดเปรมประชา ตั้งอยู่เลขที่ ๗๓ หมู่ที่ ๒ บ้านคลองเปรม ตำบลบางพูน อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๒๕ ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๕ อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางพูน | Tagged | Leave a comment

วัดบางคูวัดนอก ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง

วัดบางคุวัดนอก2ประวัติวัดบางคูวัดนอก
ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังกวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๐๑๒๒๙๕
วัดบางคูวัดนอก ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐ ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๕ ไร่ ๒ งาน ๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๕๓

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางคูวัด | Tagged | Leave a comment

วัดบุญชื่นชู ตำบลบางพูน อำเภอเมือง

IMG_20150516_142814ประวัติวัดบุญชื่นชู
ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังกวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๐๑๒๒๙๕
วัดบุญชื่นชู เลขที่ ๘๖/๑ หมู่ ๓ ตำบลบางพูน อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๗ ไร่ ๒ งาน ๓๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางพูน | Tagged | Leave a comment