วัดเกริน ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง

IMG_20150516_120653ประวัติวัดเกริน
ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังกวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๐๑๑๖๕๖
วัดเกริน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๑ งาน ๑๑ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๖๐๒, ๒๕๒๑๑ ที่ธรณีสงฆ์ ๓ แปลง เนื้อที่ ๙ ไร่ ๑๑ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๕๗๙๘, ๒๘๙๒๕, ๒๘๙๒๗

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางกะดี | Tagged | Leave a comment

วัดบางกฎีทอง ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง

วัดบางกุฎีทอง1ประวัติวัดบางกฎีทอง
ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังกวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๐๑๒๖๕๐
วัดบางกุฎีทอง ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓ บ้านบางกะดี หมู่ที่ ๒ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๔๒๖, ๓๘๕, ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑ งาน ๓๔ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๔๔๔๔
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางกะดี | Tagged | Leave a comment

วัดสังลาน ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง

IMG_20150516_124430ประวัติวัดสังลาน
ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังกวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๘๙-๔๕๑๑๒๘๐
วัดสังลาน ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๓ บ้านกองซอง ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๑ งาน

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางกะดี | Tagged | Leave a comment

วัดบางกะดี ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง

IMG_20150516_125505ประวัติวัดบางกะดี
ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังกวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๐๑๒๕๘๕
วัดบางกะดี ตั้งอยู่เลขที่ ๗๘ บ้านบางกะดี หมู่ที่ ๔ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง ฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๓๑ ไร่ ๑ งาน ๓๒ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๖๗๗ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๙ แปลง เนื้อที่ ๓๒ ไร่ ๒ งาน ๖๘ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๗๐๑, ๗๐๗, ๖๐๐, ๖๐๗
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางกะดี | Tagged | Leave a comment

วัดบางพูน ตำบลบางพูน อำเภอเมือง

วัดบางพูนประวัติวัดบางพูน
ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๘๒๒๔๕
วัดบางพูน ตั้งอยู่เลขที่ ๘๗ หมู่ที่ ๔ บ้านใน ตำบลบางพูน อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด ๑๗ ไร่ ๑ งาน ๔๑ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๕๘๔๖, ๕๔๙๗ ส.ด. เลขที่ ๑๒

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางพูน | Tagged | Leave a comment

วัดบางคูวัดใน ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง

วัดบางคูวัดใน1ประวัติวัดบางคูวัดใน
ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๘๒๒๔๕
วัดบางคูวัดใน ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๗ บ้านใน ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด ๓๓ ไร่

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางคูวัด | Leave a comment

วัดบางคูวัดกลาง ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง

IMG_20150413_162912ประวัติวัดบางคูวัดกลาง
ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๘๒๒๔๕
วัดบางคูวัดกลาง ตั้งอยู่เลขที่ ๔๒ บ้านบางคูวัดใต้ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด ๘ ไร่ ๒ งาน ๘๐ ตารางวา

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางคูวัด | Tagged | Leave a comment

วัดเกาะเกรียง ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง

IMG_20150413_155602ประวัติวัดเกาะเกรียง
ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ ๐๒-๙๗๖๕๕๖๐
วัดเกาะเกรียง ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕ บ้านเกาะเกรียง หมู่ที่ ๕ ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๒ งาน ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางคูวัด | Leave a comment

วัดบางตะไนย์ ตำบลบางคู อำเภอเมือง

วัดบางตะไนย์3ประวัติวัดบางตะไนย์
ตำบลบางคู อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๘๔๐๐๐
วัดบางตะไนย์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ตำบลบางคู อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๑๒ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๕๒๑๙

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางคูวัด | Tagged | Leave a comment

วัดป่ากลางทุ่ง ตำบลขะแยง อำเภอเมือง

20141011_162243ประวัติวัดป่ากลางทุ่ง
ตำบลขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๘๑๕๘๗๖
วัดป่ากลางทุ่ง เลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๒ บ้านขะแยง คลองบางยี่สาน ตำบขะแยง อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด ๓๐ ไร่ ๓ งาน ๕๗ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๔๓๑, ๖๘๑๐๓, ๖๘๑๐๔ ที่ธรณีสงฆ์ ๓ แปลง ๓ ไร่ ๓ งาน ๓๒ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๘๓๕๗, ๒๕๔๓, และ ส.ค.๑ เลขที่ ๕๒

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางขะแยง | Tagged | Leave a comment

วัดตลาดใต้ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง

วัดตลาดใต้1ประวัติวัดตลาดใต้
ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๗๕๓๗๕๓
วัดตลาดใต้ ตั้งอยู่เลขที่ ๖ บ้านตลาดเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๑ งาน ๔๔ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๕๓๗๖

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางขะแยง | Tagged | Leave a comment

วัดตลาดเหนือ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง

20141011_163936ประวัติวัดตลาดเหนือ
ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๘๒๓๕๕
วัดตลาดเหนือ ตั้งอยู่เลขที่ ๕ บ้านตลาดเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๕๕๐ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลงเนื้อที่ ๕ ไร่ ๕๖ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๕๔

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางขะแยง | Tagged | Leave a comment