วัดเทียนถวาย ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง

20141013_153357ประวัติวัดเทียนถวาย
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังกวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๐๑๒๒๙๕
วัดเทียนถวาย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๓๒ ไร่ ๓ งาน ๑๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๔๗๐ ที่ธรณีสงฆ์ ๕ แปลง เนื้อที่ ๑๑๕ ไร่ ๓๔ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๔๔, ๒๒๒๑, ๒๒๒๙, ๒๒๔๗, ๓๒๐

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบ้านใหม่ | Tagged | ปิดความเห็น บน วัดเทียนถวาย ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง

วัดบางหลวง ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง

2014-10-16-1148วัดบางหลวง ตั้งอยู่ที่ตำบลบางหลวง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๓ กิโลเมตร ภายในวัดมีสิ่งที่สำคัญคือ พระอุโบสถทรงไทยโบราณ ภายในมีพระประธานปางมารวิชัยและภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพพุทธประวัติ นอกจากนี้ ยังมีเจดีย์มอญ ๒ องค์ คือ ทรงชเวดากอง และมูเตา ซึ่งวัดนี้ใช้ประกอบศาสนพิธีของชาวบ้านมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนมาถึงปัจจุบัน

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางหลวง | ปิดความเห็น บน วัดบางหลวง ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง

วัดชินวราราม ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง

2014-10-16-1204

ประวัติวัดชินวรารามวรวิหาร
ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๘๑๒๔๒
วัดชินวรารามวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๔๑ ไร่ ๑ งาน ๕๒ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๓๙, ๕๓๔๐ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๕ แปลง เนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๒ งาน ๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๑๐,๒๕๕๒, ๒๕๘๑, ๒๔๙๔, ๒๓๗๓๒

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางขะแยง | Tagged | ปิดความเห็น บน วัดชินวราราม ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง