วัดเปรมประชา ตำบลบางพูน อำเภอเมือง

วัดเปรมประชา1ประวัติวัดเปรมประชา
ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังกวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๕๘๘๐๗๖-๗ , ๐๒-๕๖๗๑๖๖๖
วัดเปรมประชา ตั้งอยู่เลขที่ ๗๓ หมู่ที่ ๒ บ้านคลองเปรม ตำบลบางพูน อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๒๕ ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๕ อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางพูน | Tagged | Leave a comment

วัดบุญชื่นชู ตำบลบางพูน อำเภอเมือง

IMG_20150516_142814ประวัติวัดบุญชื่นชู
ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังกวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๐๑๒๒๙๕
วัดบุญชื่นชู เลขที่ ๘๖/๑ หมู่ ๓ ตำบลบางพูน อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๗ ไร่ ๒ งาน ๓๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางพูน | Tagged | Leave a comment

วัดบางพูน ตำบลบางพูน อำเภอเมือง

วัดบางพูนประวัติวัดบางพูน
ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๘๒๒๔๕
วัดบางพูน ตั้งอยู่เลขที่ ๘๗ หมู่ที่ ๔ บ้านใน ตำบลบางพูน อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด ๑๗ ไร่ ๑ งาน ๔๑ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๕๘๔๖, ๕๔๙๗ ส.ด. เลขที่ ๑๒

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางพูน | Tagged | Leave a comment