วัดเกริน ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง

IMG_20150516_120653ประวัติวัดเกริน
ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังกวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๐๑๑๖๕๖
วัดเกริน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๑ งาน ๑๑ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๖๐๒, ๒๕๒๑๑ ที่ธรณีสงฆ์ ๓ แปลง เนื้อที่ ๙ ไร่ ๑๑ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๕๗๙๘, ๒๘๙๒๕, ๒๘๙๒๗

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางกะดี | Tagged | Leave a comment

วัดบางกฎีทอง ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง

วัดบางกุฎีทอง1ประวัติวัดบางกฎีทอง
ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังกวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๐๑๒๖๕๐
วัดบางกุฎีทอง ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓ บ้านบางกะดี หมู่ที่ ๒ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๔๒๖, ๓๘๕, ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑ งาน ๓๔ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๔๔๔๔
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางกะดี | Tagged | Leave a comment

วัดสังลาน ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง

IMG_20150516_124430ประวัติวัดสังลาน
ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังกวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๘๙-๔๕๑๑๒๘๐
วัดสังลาน ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๓ บ้านกองซอง ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๑ งาน

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางกะดี | Tagged | Leave a comment

วัดบางกะดี ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง

IMG_20150516_125505ประวัติวัดบางกะดี
ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังกวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๐๑๒๕๘๕
วัดบางกะดี ตั้งอยู่เลขที่ ๗๘ บ้านบางกะดี หมู่ที่ ๔ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง ฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๓๑ ไร่ ๑ งาน ๓๒ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๖๗๗ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๙ แปลง เนื้อที่ ๓๒ ไร่ ๒ งาน ๖๘ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๗๐๑, ๗๐๗, ๖๐๐, ๖๐๗
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางกะดี | Tagged | Leave a comment