วัดบุญบางสิงห์ ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง

IMG_20150516_140904ประวัติวัดบุญบางสิงห์
ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๗๕๐๕๒๓-๔
วัดบุญบางสิงห์ ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด เนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๒ งาน ๔๗ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๕๙๘

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลสวนพริกไทย | Tagged | Leave a comment

วัดเสด็จ ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง

20141013_124542ประวัติวัดเสด็จ
ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๘๑๖๐๓๔
วัดเสด็จ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านคลองกระแชง หมู่ที่ ๕ ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด เนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๑ งาน ๘๙ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๔๒

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลสวนพริกไทย | Tagged | Leave a comment