วัดเชิงท่า ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก

20141012_150957ประวัติวัดเชิงท่า
ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๗๗๓๐๓๖
วัดเชิงท่า ตั้งอยู่ที่บ้านบางกระบือ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๒๗ ไร่

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางกระบือ | Tagged | Leave a comment

วัดตระพัง ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก

2014-10-12-1017ประวัติวัดตระพัง
ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๗๕๐๖๒๙
วัดตระพัง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๓/๑๑๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๗ ไร่ ๓ งาน ๓๒ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๖๖๓

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลเชียงรากใหญ่ | Tagged | Leave a comment

วัดป่างิ้ว ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก

20141012_162955ประวัติวัดป่างิ้ว
ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๗๙๘๓๗๓
วัดป่างิ้ว ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๔๕ ไร่ ๑ งาน ๙๔ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๘๙๐

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบ้านงิ้ว | Tagged | Leave a comment

วัดอัมพุวราราม ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก

20141012_170508ประวัติวัดอัมพุวราราม
ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๗๙๘๐๙๙
วัดอัมพุวราราม เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๙ ไร่ ๒ งาน ๓ ตารางวา

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบ้านงิ้ว | Tagged | Leave a comment

วัดมหิงษาราม ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก

2014-11-23-1320ประวัติวัดมหิงษาราม
ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๕๒๙๒๑๔๔
วัดมหิงษาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๓๕ หมู่ที่ ๒ บ้านกร่าง ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๔ ไร่ ๘๒ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๗๓๘ ที่ธรณีสงฆ์ ๓ แปลง เนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๒๙ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๘๐๗๘

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางกระบือ | Tagged | Leave a comment

วัดสวนมะม่วง ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก

20141012_163429ประวัติวัดสวนมะม่วง
ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๗๙๒๗๕๒
วัดสวนมะม่วง ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๙ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๔๓๖ ที่ธรณีสงฆ์ ๒ แปลง เนื้อที่ ๙ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๑๓๘, ๑๓๙๒๓

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบ้านงิ้ว | Tagged | Leave a comment

วัดสองพี่น้อง ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก

20141012_161755ประวัติวัดสองพี่น้อง
ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๗๙๘๓๒๓
วัดสองพี่น้อง ตั้งอยู่เลขที่ ๔๕ ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๓๘ ไร่ ๑ งาน ๔๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๕

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบ้านงิ้ว | Tagged | Leave a comment

วัดบ้านพร้าวใน ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก

20141012_173708ประวัติวัดบ้านพร้าวใน
ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๕๙๘๐๑๕๗
วัดบ้านพร้าวใน ตั้งอยู่เลขที่ ๕ ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๔ ไร่ ๒ งาน ๓๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๗, ๔๙๙๔ ที่ธรณีสงฆ์ ๒ แปลง เนื้อที่ ๓๗ ไร่ ๒ งาน โฉนดเลขที่ ๔๗๔, ๔๘๓๓

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลเชียงรากใหญ่ | Tagged | Leave a comment

วัดบ้านพร้าวนอก ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก

2014-11-23-1244ประวัติวัดบ้านพร้าวนอก
ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๕๙๘๐๑๕๗
วัดบ้านพร้าวนอก ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๒๐ ไร่

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลเชียงรากใหญ่ | Tagged | Leave a comment

วัดบัวหลวง ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก

2014-10-12-1021ประวัติวัดบัวหลวง
ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๕๙๘๐๑๕๗
วัดบัวหลวง เลขที่ ๘๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๔ ไร่ ๒ งาน ๖๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๗ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน ๘๕ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๒๗๗

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลเชียงรากใหญ่ | Tagged | Leave a comment

วัดไก่เตี้ย ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก

2015-05-14-1577ประวัติวัดไก่เตี้ย
ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๘๑๕๙๔๕
วัดไก่เตี้ย ตั้งอยู่เลขที่ ๓๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๒๕ ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๖๒ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๓ แปลง เนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๒ งาน ๓๔ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๗๔๗๒, ๗๒๙๗, ๖๗๖๓

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลกระแชง | Tagged | Leave a comment

วัดคลองขุด ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก

IMG_20150516_134446ประวัติวัดคลองขุด
ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๔๙๓๗๘๔๗, ๐๒ – ๙๗๙๕๒๓๕
วัดคลองขุด ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓ บ้านคลองขุด หมู่ที่ ๔ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินของวัดมีทั้งหมด ๑๔ ไร่ ๒ งาน ๓ ตารางวา เป็นที่ตั้งวัด ๑๒ ไร่ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ ไร่ ๒ งาน โฉนดเลขที่ ๕๙๐๘ – ๘๒

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลเชียงรากน้อย | Tagged | Leave a comment