วัดกร่าง ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก

2014-12-21-1397ประวัติวัดกร่าง
ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๕๙๓๑๑๗๖๙
วัดกร่าง ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านกร่าง ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด ๑๒ ไร่ ๓ งาน ๒๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๓๖๕ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๒๑ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๔๖๔๕

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางกระบือ | Tagged | Leave a comment

วัดสหราษฎร์บำรุง ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก

20141012_143810ประวัติวัดสหราษฎร์บำรุง
ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๕๙๙๓๖๕๘, ๐๘๑-๙๓๔๐๔๙๑
วัดสหราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่เลขที่ ๔๐ ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด ๘ ไร่ ๒ งาน ๗๕ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๔๑๒, ๕๖๖๓, ๙๘๘๑ ที่ธรณีสงฆ์ ๒ แปลง ๒๖ ไร่ ๘๔ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๓๘๓๗, ๕๔๙๗

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคลองควาย | Tagged | Leave a comment

วัดสุราษฎร์รังสรรค์ ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก

20141012_140157ประวัติวัดสุราษฎร์รังสรรค์
ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๕๙๓๑๒๓๕
วัดสุราษฎร์รังสรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔ ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๗ ไร่ ๑๔ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๙ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน ๔๐ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๓๒๐

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคลองควาย | Tagged | Leave a comment

วัดดอกไม้ ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก

20141012_131226ประวัติวัดดอกไม้
ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๕๙๓๑๐๗๗
วัดดอกไม้ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๒ บ้านเกาะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๑ งาน ๕ ตารางวา
 
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางเตย | Tagged | Leave a comment

วัดบางเตยใน ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก

20141012_133656ประวัติวัดบางเตยใน
ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๕๙๓๑๙๕๕
วัดบางเตยใน ตั้งอยู่เลขที่ ๑/๔๙ ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๗ ไร่ ๙๓ ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๔ แปลง เนื้อที่ ๔ ไร่ ๑๖๔๐ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๖๔๕๔, ๘๐๓๑ และ ๑๒๑๖

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางเตย | Tagged | Leave a comment

วัดบางเตยกลาง ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก

20141012_131950ประวัติวัดบางเตยกลาง
ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๕๙๓๑๒๖๓
วัดบางเตยกลาง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๔ ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๘ ไร่ ๑ งาน ๑ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๗๐ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๕๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๗๐

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางเตย | Tagged | Leave a comment

วัดสะแก ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก

20141012_130309ประวัติวัดสะแก
ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๗๗๒๐๖๑
วัดสะแก ตั้งอยู่เลขที่ ๔๒ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๓๗ ไร่ ๔๐ตารางวา

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลสามโคก | Tagged | Leave a comment

วัดสามโคก ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก

20141012_130032ประวัติวัดสามโคก
ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๗๘๐๕๖๒
วัดสามโคก ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๕๙ ไร่ ๒ งาน ๕ ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลสามโคก | Tagged | Leave a comment

วัดแจ้ง ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก

20141012_125203ประวัติวัดแจ้ง
ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๗๙๘๐๑๕
วัดแจ้ง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๒ งาน ๗๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๒๙๙ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑ ไร่ ๗๒ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๒๙๙

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบ้านปทุม | Tagged | Leave a comment

วัดถั่วทอง ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก

2014-11-23-1253ประวัติวัดถั่วทอง
ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๗๙๘๙๗๙
วัดถั่วทอง ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒ ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๑ งาน ๗๖ ตารางวา

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลกระแชง | Tagged | Leave a comment

วัดบัวทอง ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก

2014-11-23-1272ประวัติวัดบัวทอง
ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๗๙๘๐๑๕
วัดบัวทอง ตั้งอยู่เลขที่ ๙๘ บ้านทางเกวียน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด ๓๐ ไร่ ๘๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๔๓๐

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบ้านปทุม | Tagged | Leave a comment

วัดตำหนัก ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก

20141012_130749ประวัติวัดตำหนัก
ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๕๘๑๖๘๓๑
วัดตำหนัก ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๔ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด ๑๗ ไร่ ๑ งาน ๖๗.๕๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๕๘ ที่ธรณีสงฆ์ ๑ แปลง เนื้อที่ ๕๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๖๐

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลสามโคก | Tagged | Leave a comment