วัดชัยสิทธาวาส ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก

20141012_123924ประวัติวัดชัยสิทธาวาส
ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๕๘๑๕๘๕๖, ๐๒ – ๕๘๑๘๑๔๗
วัดชัยสิทธาวาส ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๕๒ บ้านคลองชาวเหนือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด เนื้อที่ ๒๓ ไร่ ๑ งาน ที่ธรณีสงฆ์ โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๒๐

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลกระแชง | Tagged | Leave a comment

วัดสิงห์ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก

SA700555ประวัติวัดสิงห์
ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๗๙๘๐๕๓๕
วัดสิงห์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๓ งาน ๗๓ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๑๐๕ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๓ แปลง ๒ งาน ๑๓ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๑๐๗

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลสามโคก | ปิดความเห็น บน วัดสิงห์ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก

วัดโบสถ์ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก

20141012_152838ไหว้หลวงพ่อโต วัดนี้อยู่ในเขตอำเภอสามโคก เมื่อข้ามสะพานแม่น้ำเจ้า- พระยาจะมองเห็นรูปปั้นเหมือนของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำได้แต่ไกล ด้วยความสูง 28 เมตร ในปางเทศนาธรรม อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางกระบือ | ปิดความเห็น บน วัดโบสถ์ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก

วัดเจดีย์ทอง ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก

2015-05-17-1644วัดเจดีย์ทอง ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลคลองควาย ในวัดนี้มีเจดีย์ทรงรามัญ สร้างมาประมาณ 160 ปีเป็นสถาปัตยกรรมมอญที่เลียนแบบมาจากเจดีย์จิตตะกองของพม่า อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคลองควาย | Leave a comment

วัดไผ่ล้อม ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก

20141012_171118ประวัติวัดไผ่ล้อม
ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๗๙๘๖๗๗
วัดไผ่ล้อม เลขที่ ๒๙ ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๘๙ ไร่ ๒ งาน ๔๘ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๓๘๒ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๓ งาน ๖๐ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๗๓๘๒

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบ้านงิ้ว | ปิดความเห็น บน วัดไผ่ล้อม ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก

วัดจันทน์กะพ้อ ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก

20141012_134120วัดจันทน์กะพ้อ ตั้งอยู่ตำบลบางเตย ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 6 กิโลเมตร สร้างโดยชาวมอญในสมัยรัชกาลที่ 2 โดยให้ชื่อว่า “วัดโก๊วะ” ซึ่งแปลว่า “จันทน์กะพ้อ” ซึ่งชาวมอญ ถือว่าเป็นไม้มงคลเหมือนต้นราชพฤกษ์ อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางเตย | ปิดความเห็น บน วัดจันทน์กะพ้อ ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก

วัดบางนา ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก

2014-10-15-1107ประวัติวัดบางนา
ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๕๘๑๕๙๔๐
วัดบางนา ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๑๙ บ้านคลองบางนา หมู่ที่ ๑ ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด ๑๘ ไร่ ๒ งาน ๙๘ ตารางวา เป็นที่ตั้งวัด ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๗๙ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๐ ที่ธรณีสงฆ์ ๒ แปลง ๔ ไร่ ๑ งาน ๑๙ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๔๖, ๕๙๘๐

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางโพธิ์เหนือ | ปิดความเห็น บน วัดบางนา ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก