วัดเวฬุวัน ตำบลบางพูด อำเภอเมือง

IMG_20150516_135730ประวัติวัดเวฬุวัน
ตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๘๑๐๒๗๗
วัดเวฬุวัน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๔ บ้านบางพูด หมู่ที่ ๑ ตำบลบางพูด อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด เนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๓ งาน ๑๕ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๗๓, ๖๒๙๐

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางพูด | Tagged | Leave a comment

วัดดาวเรือง ตำบลบางพูด อำเภอเมือง

20141013_131241ประวัติวัดดาวเรือง
ตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๘๑๖๐๓๔
วัดดาวเรือง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๓ บ้านบางพูด หมู่ที่ ๖ ตำบลบางพูด อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด เนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๑๒ งาน โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๐

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางพูด | Leave a comment