วัดไก่เตี้ย ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก

2015-05-14-1577ประวัติวัดไก่เตี้ย
ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๘๑๕๙๔๕
วัดไก่เตี้ย ตั้งอยู่เลขที่ ๓๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๒๕ ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๖๒ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๓ แปลง เนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๒ งาน ๓๔ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๗๔๗๒, ๗๒๙๗, ๖๗๖๓

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลกระแชง | Tagged | Leave a comment

วัดถั่วทอง ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก

2014-11-23-1253ประวัติวัดถั่วทอง
ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๗๙๘๙๗๙
วัดถั่วทอง ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒ ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๑ งาน ๗๖ ตารางวา

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลกระแชง | Tagged | Leave a comment

วัดชัยสิทธาวาส ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก

20141012_123924ประวัติวัดชัยสิทธาวาส
ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๕๘๑๕๘๕๖, ๐๒ – ๕๘๑๘๑๔๗
วัดชัยสิทธาวาส ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๕๒ บ้านคลองชาวเหนือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด เนื้อที่ ๒๓ ไร่ ๑ งาน ที่ธรณีสงฆ์ โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๒๐

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลกระแชง | Tagged | Leave a comment