วัดตระพัง ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก

2014-10-12-1017ประวัติวัดตระพัง
ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๗๕๐๖๒๙
วัดตระพัง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๓/๑๑๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๗ ไร่ ๓ งาน ๓๒ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๖๖๓

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลเชียงรากใหญ่ | Tagged | Leave a comment

วัดบ้านพร้าวใน ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก

20141012_173708ประวัติวัดบ้านพร้าวใน
ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๕๙๘๐๑๕๗
วัดบ้านพร้าวใน ตั้งอยู่เลขที่ ๕ ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๔ ไร่ ๒ งาน ๓๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๗, ๔๙๙๔ ที่ธรณีสงฆ์ ๒ แปลง เนื้อที่ ๓๗ ไร่ ๒ งาน โฉนดเลขที่ ๔๗๔, ๔๘๓๓

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลเชียงรากใหญ่ | Tagged | Leave a comment

วัดบ้านพร้าวนอก ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก

2014-11-23-1244ประวัติวัดบ้านพร้าวนอก
ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๕๙๘๐๑๕๗
วัดบ้านพร้าวนอก ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๒๐ ไร่

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลเชียงรากใหญ่ | Tagged | Leave a comment

วัดบัวหลวง ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก

2014-10-12-1021ประวัติวัดบัวหลวง
ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๕๙๘๐๑๕๗
วัดบัวหลวง เลขที่ ๘๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๔ ไร่ ๒ งาน ๖๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๗ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน ๘๕ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๒๗๗

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลเชียงรากใหญ่ | Tagged | Leave a comment