วัดคลองสอง ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง

IMG_20150801_152033ประวัติวัดคลองสอง
ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๐๘๔๒๘๔
วัดคลองสอง ตั้งอยู่เลขที่ ๕๑๕ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๘ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา
 
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคลองสอง | Tagged | Leave a comment

วัดพุทธชินวงศ์วนาราม ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง

IMG_1970ประวัติวัดพุทธชินวงศ์วนาราม
ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๐๔๖๑๗๙
วัดพุทธชินวงศ์วนาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๕๐/๑๖ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ไร่ งาน โฉนดเลขที่

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคลองหก | Tagged | Leave a comment

วัดพืชนิมิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

IMG_1941ประวัติวัดพืชนิมิต
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๗๘๖๙๕๕
วัดพืชนิมิต ตั้งอยู่เลขที่ ๔๗ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๙ ไร่ ๑ งาน ๑๒ ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๙ ไร่ ๑ งาน ๑๒ ตารางวา

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคลองหนึ่ง | Tagged | Leave a comment

วัดทวีการะอนันต์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

2015-05-13-1557ประวัติวัดทวีการะอนันต์
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๘๑-๖๑๕๘๔๙๙, ๐๑-๕๒๙๔๕๖๗
วัดทวีการะอนันต์ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๐/๑๖ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๑ งาน โฉนดเลขที่ ๑๓๓๒๕๒ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๓ แปลง เนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๑ งาน โฉนดเลขที่ ๒๔๐๓

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคลองหนึ่ง | Tagged | Leave a comment

วัดอู่ข้าว ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง

IMG_20150513_150838ประวัติวัดอู่ข้าว
ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๐๔๕๔๕๐
วัดอู่ข้าว ตั้งอยู่เลขที่ ๔๘ ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๓๙ ไร่ ๗ งาน ๘๖ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๒๓๔๕
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคลองเจ็ด | Tagged | Leave a comment

วัดหัตถสารเกษตร ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง

IMG_20150513_141456ประวัติวัดหัตถสารเกษตร
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๘๖-๘๑๒๔๐๗๙
วัดหัตถสารเกษตร เลขที่ ๓๓ บ้านคลองห้า หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๒๖๕ ไร่ จำนวน ๒๐ ไร่ ที่ธรณีสงฆ์ ๑๖๙ ไร่ ที่กัลปนา จำนวน ๖๙ ไร่ และเป็นที่ตั้งโรงเรียน ๕๙ ไร่

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคลองห้า | Leave a comment

วัดหว่านบุญ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง

17102014-08-52-54 หว่านบุญประวัติวัดหว่านบุญ
ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๐๔๗๗๗๗
วัดหว่านบุญ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๑๐ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๕,๑๘๐

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคลองหก | Tagged | Leave a comment

วัดแสวงสามัคคีธรรม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง

IMG_1865ประวัติวัดแสวงสามัคคีธรรม
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๗๒๓๙๐
วัดแสวงสามัคคีธรรม ตั้งอยู่ริมคลองระบายน้ำที่ ๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๘ ไร่

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคลองห้า | Tagged | Leave a comment

วัดสว่างภพ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง

IMG_1883ประวัติวัดสว่างภพ
ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๑๕๙๗๐๖๘
วัดสว่างภพ เลขที่ ๒ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๒๓ ไร่ ๒ งาน โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๘๒, ๖๐๕๐๕

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคลองสี่ | Tagged | Leave a comment

วัดศิริจันทาราม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง

18102014-10-39-52 ศิริจันทรารามประวัติวัดศิริจันทาราม
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๘๖๔๗๘๑
วัดศิริจันทาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๓ งาน ๘๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๗๑ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๓ งาน ๘๐ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๓๑๗๑

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคลองห้า | Tagged | Leave a comment

วัดมูลเหล็ก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง

IMG_1985ประวัติวัดมูลเหล็ก
ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๒๙๔๙๓๑
วัดมูลเหล็ก เลขที่ ๑๒๑ บ้านคลองหก หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๓ ไร่

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคลองหก | Leave a comment

วัดเพิ่มทาน ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง

IMG_20150511_162148ประวัติวัดเพิ่มทาน
ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๒๘๐๓๙๑
วัดเพิ่มทาน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙ บ้านคลองสี่ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัด ๒๓ ไร่ ๒ งาน โฉนดที่ดินเลขที่ ๗ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน โฉนดเลขที่ ๖๕๘

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคลองสี่ | Tagged | Leave a comment