วัดผลาหาร ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง

IMG_20150513_143127ประวัติวัดผลาหาร
ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์๐๒-๕๖๗๑๔๐๗
วัดผลาหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๓๒ ถนนริมคลองหก ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด ๒๒ ไร่ ๒ งาน โฉนดเลขที่ ๑๙๘๑

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคลองหก | Tagged | Leave a comment

วัดปัญญานันทาราม ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง

IMG_20130504_165111ประวัติวัดปัญญานันทาราม
ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๑-๔๐๐๕๕๐๓
วัดปัญญานันทาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๘๘ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๗๕๖, ๖๑๔๘๗, ๒๙๔๗๐, ๒๖๑๘๗

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคลองหก | Tagged | Leave a comment

วัดบางขัน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

IMG_1966ประวัติวัดบางขัน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒๕๑๖๘๒๙๓
วัดบางขัน หมู่ที่ ๘ บ้านบางขัน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ตั้งวัด ๑๔ ไร่ ๙๐ ตารางวา

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคลองหนึ่ง | Leave a comment

วัดตะวันเรือง ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง

IMG_1875ประวัติวัดตะวันเรือง
ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๘๖๘๙๙
วัดตะวันเรือง ตั้งอยู่เลขที่ ๙ บ้านคลองสี่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๒ งาน ๕ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๑๔ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๐๔ ไร่ ๓ งาน ๔๒ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๖๗๙

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคลองสี่ | Tagged | Leave a comment

วัดเกิดการอุดม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง

SANY8714ประวัติวัดเกิดการอุดม
ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๐๑๐๐๙๒
วัดเกิดการอุดม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๔ ไร่ ๑ งาน ๘๔ ตารางวา

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคลองสาม | Tagged | Leave a comment

วัดกล้าชอุ่ม ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง

2014-10-12-0989ประวัติวัดกล้าชอุ่ม
ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒๙๐๒๓๑๒๓, ๐๘๑๘๓๘๕๕๗๔
วัดกล้าชอุ่ม ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒ ตำบลคอลงสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด ๑๙ ไร่ ๒๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๑๘, ๑๖๗๓, ๓๙๕๔, ๓๙๕๓ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๑๒๐ ไร่ ๒ งาน ๙๐ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๒๓๙ และ ๓๘๕๐

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคลองสอง | Tagged | Leave a comment

วัดกลางคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง

IMG_1909ประวัติวัดกลางคลองสาม
ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๒๔๐๒๕๑
วัดกลางคลองสาม ตั้งอยู่เลขที่ ๓ บ้านคลองสาม หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๑๘ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๔๗๕,๑๑๘๕

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคลองสาม | Tagged | Leave a comment

วัดคุณหญิงส้มจีน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

IMG_20150513_125448ประวัติวัดคุณหญิงส้มจีน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๒๙๒๒๙๙
วัดคุณหญิงส้มจีน ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัด ๗ ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๖๗, ๑๒๓๐

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคลองหนึ่ง | Leave a comment

วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง

imageประวัติวัดพระธรรมกาย
ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๒๔๐๒๕๗-๖๓
วัดพระธรรมกาย ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓/๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๙๖ ไร่ ๙ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๕๓๘

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคลองสาม | Tagged | Leave a comment

วัดมงคลพุการาม ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง

IMG_1886ประวัติวัดมงคลพุการาม
ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๘๖๖๒๒๗
วัดมงคลพุการาม ตั้งอยู่เลขที่ ๓๘ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๒๙ ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์ ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๒ งาน ๔ ตารางวา

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคลองสี่ | Tagged | Leave a comment