วัดสว่างภพ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง

IMG_1883ประวัติวัดสว่างภพ
ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๑๕๙๗๐๖๘
วัดสว่างภพ เลขที่ ๒ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๒๓ ไร่ ๒ งาน โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๘๒, ๖๐๕๐๕

 

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคลองสี่ | Tagged | Leave a comment

วัดเพิ่มทาน ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง

IMG_20150511_162148ประวัติวัดเพิ่มทาน
ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๒๘๐๓๙๑
วัดเพิ่มทาน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙ บ้านคลองสี่ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัด ๒๓ ไร่ ๒ งาน โฉนดที่ดินเลขที่ ๗ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน โฉนดเลขที่ ๖๕๘

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคลองสี่ | Tagged | Leave a comment

วัดตะวันเรือง ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง

IMG_1875ประวัติวัดตะวันเรือง
ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๘๖๘๙๙
วัดตะวันเรือง ตั้งอยู่เลขที่ ๙ บ้านคลองสี่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๒ งาน ๕ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๑๔ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๐๔ ไร่ ๓ งาน ๔๒ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๖๗๙

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคลองสี่ | Tagged | Leave a comment

วัดมงคลพุการาม ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง

IMG_1886ประวัติวัดมงคลพุการาม
ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๘๖๖๒๒๗
วัดมงคลพุการาม ตั้งอยู่เลขที่ ๓๘ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๒๙ ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์ ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๒ งาน ๔ ตารางวา

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคลองสี่ | Tagged | Leave a comment