วัดเขียนเขต ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี

20141130_104102ประวัติวัดเขียนเขต
ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๓๓๑๑๒๐-๑ โทรสาร ๐๒-๙๙๐๘๗๖๘
วัดเขียนเขตพระอารามหลวง ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๙๐ ไร่เศษ

 


 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือ ติดกับที่เอกชน
ด้านทิศใต้ ติดกับถนนรังสิต – นครนายก
ด้านทิศตะวันออก ติดกับที่ดินบริษัทบางกอกกล๊าส
ด้านทิศตะวันตก ติดกับที่เอกชน

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่ม ริมฝั่งคลองรังสิตประยูรศักดิ์ (คลองแปดวา) ระหว่างคลอง ๓-๔ ฝั่งเหนือของถนนชูชาติกำภู (ปัจจุบัน ถนนรังสิต – นครนายก)

ประวัติวัด
          วัดเขียนเขตได้สร้างขึ้นเมื่อราวปี พ.ศ. ๒๔๓๙ ณ หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอรังสิต จังหวัดธัญญบุรี (ปัจจุบันเป็นตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี) โดยมีหม่อนเขียน หม่อนในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสาย สนิทวงศ์ เป็นผู้มอบที่ดินถวายให้สร้างวัด แรกเริ่มวัดนี้เป็นสำนักสงฆ์ มีหลวงพ่อดำเป็นเจ้าสำนัก และเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก วัดเขียนเขต เดิมชื่อว่า “วัดสาลีเขตตาราม” ในปี พ.ศ. ๒๔๔๕ หม่อนเขียน ได้ทูลขอพระบรมราชานุญาตอขอพระราชทานวิสุงคามสีมาและได้รับพระบรมราชานุญาต เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๕  พ.ศ. ๒๔๖๐ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้เสด็จมาตรวจการคณะสงฆ์จังหวัดธัญญบุรี และได้มาพักแรกที่วัดสาลีเขตตาราม นายพันตรีหม่อมราชวงศ์ สุวพรรณ สนิทวงศ์ และนายพลเอกเจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ ซึ่งเป็นโอรสของหม่อนเขียน และราชสกุลสนิทวงศ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ จึงทรงตั้งนามใหม่ว่า “วัดเขียนเขต” ความหมาย “อารามกันเป็นเนื้อนาบุญของหม่อนเขียน” วัดเขียนเขต ได้รับยกเป็นพระอารมหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมมาโดยตลอดและได้เปิดสอนพระปริยัตธรรมแผนกบาลี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างเสนาสนะภายในวัด คือ พระอุโบสถ ๑ หลัง ศาลาการเปรียญสองชั้น ๑ หลัง วิหารอดีตเจ้าอาวาส ๑ หลัง วิหารหลวงพ่อพุทธโสธร ๑ หลัง พระอุโบสถหลังเก่า ๑ หลัง มณฑปประดิษฐานพระชัยเกตุทองและพระศักดิ์สิทธิ์ ๑ หลัง หอสวดมนต์ ๑ หลัง โรงเรียนพระปริยัติธรรม ๔ ชั้น ๑ หลัง อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๕ ชั้น ๑ หลัง กุฏิสงฆ์ประมาณ ๑๕ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล ๔ หลัง ฌาปนสถาน ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุภายในวัด
          พระประธานในพระอุโบสถหลังเก่า และหลังใหม่ หลวงพ่อพุทธโสธรจำลอง หลวงพ่อทันใจพุทธเมตตา พระชัยเกตุพระพุทธรูปประจำพระอารามแห่งนี้ รูปหล่ออดีตเจ้าอาวาสวัด ซึ่งมีหลวงพ่อดำ หลวงปู่ช้าง หลวงพ่อเปลื้อง หลวงปู่จู และอาจารย์คุ่ย

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน
๑. หลวงพ่อดำ (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๓๙ – ๒๔๔๔)
๒. พระครูธัญญเขตเขมากร (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๔๕ – ๒๔๘๑)
(หลวงปู่ช้าง ธมฺมโชโต)
๓. พระครูธัญญวิจิตรเขมคุณ (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๘๒ – ๒๕๑๒)
(หลวงพ่อเปลื้อง นาควิโก)
๔. พระครูอดุลธัญญสาร (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๓ – ๒๕๑๕)
(หลวงปู่จู ฐานวฺกโร)
๕. พระปลัดคุ่ย ธมฺมสีโล (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๖ – ๒๕๒๑)
๖. พระเทพรันสุธี (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๒ – ปัจจุบัน)
(สมศักดิ์ โชตินฺธโร ป.ธ.5 พธ.บ.)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดเขียนเขต

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลบึงยี่โถ and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *