วัดอัยยิการาม ตำบลผักกูด อำเภอธัญบุรี

IMG_20150524_172330ประวัติวัดอัยยิการาม
ตำบลผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๔๖๑๒๕๔
วัดอัยยิการาม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘ ถนนชูชาติ หมู่ที่ ๔ ตำบลผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดจำนวน ๒๗ ไร่ ๓ งาน ๗๓ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๘


 
 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือยาว ๑ เส้น ๑๓ วา ติดต่อกับที่ดินเอกชน
ด้านทิศใต้ ยาว ๑ เส้น ๓ วา ติดต่อกับถนนชูชาติ
ด้านทิศตะวันออก ยาว ๒ เส้น ๑๐ วา ติดต่อกับที่ดินเอกชน
ด้านทิศตะวันตก ยาว ๒ เส้น ๑๐ วา ติดต่อกับคลองส่งน้ำ

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่ม อยู่ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ มีถนนชูชาติเป็นทางคมนาคม

ประวัติวัด
          วัดอัยยิการาม ได้สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ โดยมีคุณหญิงพลอย โกมารกุล ถวายที่ดิน ๗ ไร่ ๒ งาน ซึ่งมีหลวงพ่อทรัพย์ นายคำและนายแกละเป็นผู้รับมอบและได้ขนานนามว่า “วัดแก้วพลอยฑูรย์” เพื่อเป็นเกียรติอนุสรณ์และศักดิ์ศรีแก่คุณหญิงพลอย โกมารกุล แต่ชาวบ้านเรียก “วัดปากบึก” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดอัยยิการาม” เมื่อไหร่ไม่ปรากฏหลักฐาน วัดอัยยิการามได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๔ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมภายในวัดทุกปี

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างเสนาสนะภายในวัดคือ อุโบสถกว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง กุฏิสงฆ์จำนวน ๓ หลัง ศาลาปฏิบัติธรรม ๑ หลัง ศาลาการบำเพ็ญกุศล ๓ หลัง

ปูชนียวัตถุภายในวัด
          พระประธานในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปแบบชินราช ทองเหลืองปิดทองคำเปลว พระพุทธรูปในวิหาร หลวงพ่ออู่ทอง หลวงพ่อนาค หลวงพ่อพุทธโสธร รูปหล่อหลวงพ่อเงิน องค์ใหญ่หน้าวัด

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน
๑. หลวงพ่อทัพย์ (ตั้งแต่ พ.ศ. ไม่ปรากฏ)
๒. พระสมุห์อุ่ม (ตั้งแต่ พ.ศ. ไม่ปรากฏ)
๓. พระครูโต (ตั้งแต่ พ.ศ. ไม่ปรากฏ)
๔. พระอธิการฉาย (ตั้งแต่ พ.ศ. ไม่ปรากฏ)
๕. เจ้าคณะหมวดอ่ำ (ตั้งแต่ พ.ศ. ไม่ปรากฏ)
๖. พระครูบวรธัญญารักษ์ (ตั้งแต่ พ.ศ. ไม่ปรากฏ – ๒๕๐๘)
๗. พระครูโกศลธัญเขต (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๘ – ๒๕๒๗)
๘. พระปลัดเริ่ม ปริชาโน (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๓๐)
๙. พระครูธัญกิจโกศล (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๑ – ปัจจุบัน)
(ชุบ โชติปญฺโญ)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดอัยยิการาม

แผนที่

Share Button
This entry was posted in ตำบลผักกูด and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *