วัดบัวแก้วเกษร ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว

20141027_125417ประวัติวัดบัวแก้วเกษร
ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๗๖๓๒๖๕
วัดบัวแก้วเกษร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๓๓ ไร่ ๓ งาน ๔๘ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๕๕๘, ๑๔๓๓, ๒๔๕๑ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๔๔ ไร่ โฉนดเลขที่ ๑๒๖๗, ๑๒๖๘

 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทางทิศเหนือยาว ๕ เส้นเศษ ติดต่อกับถนนหลวง
ด้านทิศใต้ยาว ๕ เส้นเศษ ติดต่อกับที่ดินของเอกชน
ด้านทิศตะวันออกยาว ๖ เส้นเศษ ติดต่อกับที่ดินของเอกชน
ด้านทิศตะวันตกยาว ๖ เส้นเศษ ติดต่อกับลำคลองระแหง

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมคลองระแหงและมีถนนสายลาดหลุมแก้ว – ปทุมธานี ผ่านทางด้านทิศเหนือ การคมนาคมสะดวก

ประวัติวัด
          วัดบัวแก้วเกษร ได้สร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. ๒๔๔๔ โดยนายอ่อง การเกสร เป็นผู้ถวายที่ดินและดำเนินการสร้างวัด และได้ขนานนามว่า “วัดสำราญสาลี” ต่อมาพระอธิการตุ๊ด เป็นเจ้าอาวาส ได้ขอเปลี่ยนนามเป็น “วัดระแหง” เพื่อให้สอดคล้องกับตำบล และเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑ เจ้าอธิการปลื้มเจ้าอาวาสองค์ต่อมาได้ขอเปลี่ยนใหม่อีกว่า “วัดบัวแก้วเกสร” เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่เจ้าของที่ดินที่มีนามสกุลว่า “การเกสร” ครั้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ นายถนอม นางสวงษ์ การเกสรได้มาสร้างมณฑปหลวงพ่อดำถวายไว้เป็นอนุสรณ์ วัดบัวแก้วเกษรได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ กว้าง ๑๑.๓๐ เมตร ยาว ๒๔.๗๐ เมตร ได้ดำเนินการผูกพัทธสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๘

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๘

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ อุโบสถกว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑ ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง วิหาร ๑ หลัง กุฏิสงฆ์ ๑ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ ๑ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล ๑ หลัง โรงเรียนพระปริยัติธรรม ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุภายในวัด
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ พระพุทธรูปนามว่า “หลวงพ่อดำ” หน้าตักกว้าง ๒๖ นิ้วครึ่ง อนุสาวรีย์รูปเหมือนพระครูรัตนากรพิทักษ์ อดีตเจ้าอาวาสทุกปีจะมีงานฉลองนมัสการพร้อมกับหลวงพ่อดำในวัดแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๓ ถึง ขึ้น ๖ ค่ำเดือน ๔

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑. พระอธิการตุ๊ด (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๔ – ๒๔๗๗)
๒. พระครูปราโมทย์ศีลขันธ์ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๘ – ๒๔๙๔)
๓. พระครูรัตนากรพิทักษ์ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๕ – ๒๕๒๑)
๔. พระครูปทุมรัตนคุณ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๔๓)
(เผือด สุขวฑฺฒโก)
๕. พระครูวรธรรมวาที (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๔ – ปัจจุบัน)
(นิพนธ์ ฉนฺทวุฑโฒ)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดบัวแก้วเกษร

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลระแหง and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *