วัดจันทาราม ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว

IMG_20150317_164125ประวัติวัดจันทาราม
ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๒๙๐๘๖๒
วัดจันทาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕ ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินของวัดทั้งหมด ๑๔ ไร่ ๓ งาน ๙๑ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๖๖ ที่ธรณีสงฆ์ ๑ แปลง เนื้อที่ ๔ ไร่ ๓ งาน ๘ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๓๓๙๑


 
 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทางทิศเหนือ ติดต่อกับคลองบางเตย
ด้านทิศใต้ ติดต่อกับที่ดินระหว่าง
ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับถนนวัดจันทารามเชื่อมกัน
ด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับที่ดินของเอกชน

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมคลองบางเตย มีถนนเข้าวัดติดต่อกับถนนสายปทุมธานี ตามประวัติเดิม วัดจันทารามได้สร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. ๒๓๖๗ โดยหม่อมเจ้าถนอมและแม่จันทร์เป็นผู้สร้างวัดในที่ดินของตน กาลต่อมาที่ดินได้ตกเป็นของครูพระวิชิตชลชัย เนื้อที่ ๕๐ ไร่เศษ และได้ถวายให้วัดเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๓ งาน ๙๑ ตารางวา บริเวณข้างวัดเป็นทางข้ามคลองของประชาชนทั่วไป เมื่อสร้างวัดขึ้นมาจึงเรียกขานว่า “วัดท่าข้าม” ได้เปลี่ยนเป็นวัดจันทารามในภายหลัง วัดจันทาราม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒ กว้าง ๓๖ เมตร ยาว ๕๐ เมตร

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๘

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ อุโบสถกว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๓.๖๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง วิหาร ๔ หลัง กุฏิสงฆ์ ๖ หลัง ฌาปนสถาน ๑ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล ๑ หลัง ห้องน้ำ หอสวดมนต์ ศาลาท่าน้ำ หอปริยัติธรรม

ปูชนียวัตถุภายในวัด
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ พระพุทธรูปในอุโบสถ นามว่า “หลวงพ่อศาสดาน้อย” หน้าตักกว้าง ๑.๕๙ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร สร้างด้วยโลหะ นอกจากนี้มีพระพุทธรูปปางต่างๆ จำนวน ๒ องค์ อยู่ที่หอสวดมนต์

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑. พระแจ่ม รักษากา (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ – ๒๔๗๖)
๒. พระอธิการสะอาด (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๖ – ๒๔๘๐)
๓. พระสมุห์แป้น นนฺทโก (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๓ – ๒๔๙๓)
๔. พระครูปทุมรัตนากร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๙๓ – ๒๕๓๕)
๕. พระครูปทุมรัตนาธาร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ – ปัจจุบัน)
(สมพร ถาวโร)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดจันทาราม

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลคูบางหลวง. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *