วัดทองสะอาด ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว

20141027_090752ประวัติวัดทองสะอาด
ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๒๖๐๓๘๖
วัดทองสะอาด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑ บ้านคลองพระอุดม หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๒๖ ไร่ ๑ งาน ๖ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๘๐ ที่ธรณีสงฆ์


 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทางทิศเหนือยาว ๒๐๔.๓๔ เมตร ติดต่อกับที่ดินของเอกชน
ด้านทิศใต้ยาว ๒๐๔ เมตร ติดต่อกับที่ดินของเอกชน
ด้านทิศตะวันออกยาว ๒๐๘.๔๓ เมตร ติดต่อกับคลองพระอุดม
ด้านทิศตะวันตกยาว ๒๐๘เมตร ติดต่อกับที่ดินของเอกชน

สภาพวัด
          เป็นที่ราบลุ่มติดต่อกับคลองพระอุดม

ประวัติวัด
          วัดทองสะอาด ได้สร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. ๒๔๓๖ โดยเจ้าฟ้ากรมพระจักรพรรดิพงศ์ ภูวนารถ ทรงมอบให้ หลวงนรรารถภักดี ขณะดำรงตำแหน่งเป็นจางวางขุนทอง สร้างวัดขึ้นในที่ดินของพระองค์ ชั้นแรกได้รื้อย้ายบ้านพักหลังหนึ่งมาสร้างขึ้นมีลักษณะสัณฐานคล้ายกระโจม ชาวบ้านเรียกว่า “วัดกระโจมทอง” โดยผนวกนามผู้ดำเนินการสร้างวัดเข้าด้วย ต่อมาเมื่อพระอธิการเล็ก งามสะอาดเป็นเจ้าอาวาส ได้เปลี่ยนนามมาเป็น “วัดทองสะอาด” โดยใช้นามผู้สร้างและคำลงท้ายชื่อสกุลเจ้าอาวาสมาต่อกันเข้าเป็นนามวัดดังกล่าว สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ ได้เสร็จถวายผ้าพระกฐิน เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ วัดทองสะอาดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลัง เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตรได้ดำเนินการผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงตัดลูกนิมิตในพิธีนี้ด้วย

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๒

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ อุโบสถกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ กุฏิสงฆ์ ๑๔ หลัง หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง หอปริยัติธรรม ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุภายในวัด
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ หลวงพ่อพระประธานสุโขทัย ในอุโบสถ พระพุทธโสธรจำลอง ที่วิหาร สมเด็จพระพุฒาจารย์โต ที่วิหาร พระหลวงปู่จวน ที่วิหาร พระหลวงพ่อครูรัตนกาสุมาภิรักษ์

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑. พระอธิการเทศ
๒. พระอธิการอ่อน
๓. พระอธิการเปรม
๔. พระอธิการจอน
๕. พระอธิการเล็ก งามสะอาด (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๔ – ๒๔๙๑)
๖. พระอธิการใหญ่ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๑ – ๒๔๙๒)
๗. พระอธิการพัน (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๒ – ๒๔๙๖)
๘. พระมหาสิงโต (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๖ – ๒๔๙๙)
๙. พระครูรัตนกาสุมาภิรักษ์ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๑ – ๒๕๓๙)
๑๐. พระครูปทุมธรรมานุสิฐ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ – ปัจจุบัน)
(สะอาด อตฺตสิริ)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 

อัลบั้มภาพวัดทองสะอาด

แผนที่

Share Button
This entry was posted in ตำบลคลองพระอุดม. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *