วัดบ่อเงิน ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว

20141027_115409ประวัติวัดบ่อเงิน
ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๘๑ – ๙๘๙๓๕๖๘
วัดบ่อเงิน ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินของวัดมีทั้งหมด ๓๒ ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๕ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๖๐ ไร่ โฉนดเลขที่ ๔๓๒, ๙๕๑


 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทางทิศเหนือยาว ๒ เส้น
ด้านทิศใต้ยาว ๒ เส้น
ด้านทิศตะวันออกยาว ๒๕ เส้น
ด้านทิศตะวันตกยาว ๒๕ เส้น

สภาพวัด
          พื้นที่ตั้งวัด เป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ริมคลองบางหลวงไหว้พระแถบฝั่งเหนือ

ประวัติวัด
          วัดบ่อเงิน ได้สร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. ๒๔๕๔ โดยพระครูบวรธรรมกิจ เป็นผู้ริเริ่มสร้างในที่ดินของขุนวิเศษภักดี พร้อมทั้งนางพวง ผู้เป็นภรรยา และนายยม บุตรชาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี ที่ถวายที่ดินให้สร้างวัดและขนามนามว่า “วัดบ่อเงิน” ซึ่งพระครูบวรธรรมกิจ ได้ก่อสร้างวัด และเสนาสนะต่างๆ ขึ้น พร้อมทั้งถวายที่ดินให้สร้างวัดเพิ่มขึ้นอีกแปลงหนึ่ง วัดบ่อเงิน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒ เส้น ยาว ๓ เส้น และได้เริ่มสร้างอุโบสถ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ในสมัยที่พระอธิการลมูลเป็นเจ้าอาวาส

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมทุกปี

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ อุโบสถกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๒ เมตร ก่ออิฐถือปูน และต่อมาได้ทำการก่อสร้างอุโบสถขึ้นใหม่อีก ๑ หลัง ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๔ เมตร เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ มี ๑๘ หลัง สร้างด้วยไม้ ๑๗ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หอ ฌาปนสถาน ๑ หลัง กำแพงวัด ๕๐ เมตร

ปูชนียวัตถุภายในวัด
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ พระประธาน ในอุโบสถหลังเก่า

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑. พระอธิการละเอียด โกณฑญฺโญ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๗ – ๒๔๗๕)
๒. พระครูวุฒิสารสุนทร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔¬๘๗ – ๒๕๓๐)
๓. พระครูสุนทรธรรมทัต (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๔)
๔. พระครูปทุมรัตนวิมล (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๔๑)
๕. พระครูรัตนภัทรคุณ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๔ – ปัจจุบัน)
(สุรพล อติภทฺโท)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดบ่อเงิน

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลบ่อเงิน and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *