วัดบัวขวัญ ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอหลุมแก้ว

20141027_091841ประวัติวัดบัวขวัญ
ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๘๙-๙๖๔๘๓๙๕
วัดบัวขวัญ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านบัวขวัญ ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มหานิกาย มีที่ดินของวัด ๙๘ ไร่ ๒ งาน ๘๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๕๙ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๕๐ แปลง เนื้อที่ ๒๐ ไร่ โฉนดเลขที่ ๑๙๑๕๙

 
 
พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือยาว ๑๙ เส้น ๑๒ วา ติดต่อกับที่ดินของเอกชนเป็นที่นา
ด้านทิศใต้ยาว ๑๙ เส้น ๑๒ วา ติดต่อกับคลองบางสะแก
ด้านทิศตะวันออกยาว ๒ เส้น ติดต่อกับที่ของเอกชนเป็นที่นา
ด้านทิศตะวันตกยาว ๙ เส้น ติดต่อกับที่ดินของเอกชนเป็นที่นา

สภาพของวัด
          พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุมอยู่ริมคลองบางสะแก

ประวัติวัด
          วัดบัวขวัญได้สร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. ๒๔๓๔ โดยมีนายสน ทองทะเหนิด ชาวมอญ เป็นผู้ถวายที่ดินและดำเนินการสร้างวัด ต่อมาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมจักรพรรดิพงศ์ ได้ถวายที่ดินสร้างวัดอีก วัดนี้เดิมมีนามว่า “วัดสะแกหลักเม็ด” ได้เปลี่ยนนามเป็น “วัดบัวขวัญ” ในปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๙ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๒

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ อุโบสถ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง วิหาร ๑ หลัง กุฏิสงฆ์ ๖ หลัง กำแพงวัดด้านทิศตะวันตกยาว ๔ เส้น ศาลาแรกนาขวัญสมัยรัชกาลที่ ๕ ๑ หลัง

ปูชนียสถานภายในวัด
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ พระประธานในอุโบสถสมัยสุโขทัย หน้าตักกว้าง ๓๖ นิ้ว พระพุทธรูปปางบำเพ็ญกุศลทุกกรกิริยาหน้าตักกว้าง ๔๕ นิ้ว

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑. พระครูสมุห์ชุ ราหุโร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๔ – ๒๔๘๔)
๒. พระอธิการจันทร์ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๐๕)
๓. พระอธิการวิมล (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๕ – ๒๕๑๓)
๔. พระอธิการโชติ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๓๖)
๕. พระครูสุนทรธรรมประกาศ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๓๖)
๖. พระครูโกมุทธรรมสาร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน)
(เล็ก ปญฺญาทีโป)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดบัวขวัญ

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลลาดหลุมแก้ว and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *